Tekonivelleikattujen hoitoketjua tarkastellaan jatkuvasti

Kiitämme Maikki Hämäläinen-Ylikahria ja keskustaryhmää valtuustoaloitteesta ja 1.10.2014 julkaistusta mielipidekirjoituksesta palveluketjujen kehittämisestä ja päällekkäisten- terveyshyötyä tuottamattomien- toimien vähentämisestä.

Kannanottonne osuu jatkuvaan esillä olevaan kehittämistyöhön, jotta mainitsemianne päällekkäisyyksiä tai aukkoja hoitoketjuissa ei pääsisi syntymään. Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin alueella toimivat terveyskeskukset kehittävät jatkuvasti yhteistyössä PETE-yksikön (Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö) kanssa uusia hoitoketjuja, jotka perustuvat käypä hoito -suosituksiin. Toimivien hoitoketjujen haasteena on niiden juurtuminen osaksi arkipäivän työtä, jota tuetaan toimipaikkakoulutuksilla, jotta mm. mainitsemanne vastuukysymykset olisivat eri tahoille selviä.

Päällekkäiset laboratoriotutkimukset ovat haasteena useassa eri erikoissairaanhoidon klinikassa. Laboratoriokokeita otetaan, vaikka lähettävä perusterveydenhuolto on kirjannut tulokset sekä lähetteeseen, että ne ovat nähtävissä myös tietojärjestelmistä. Samojen näytteiden otto samana päivänä johtunee mahdollisesti osittain myös Fimlab Oy:n tietojärjestelmästä. Tätä asiaa selvitellään laajemminkin nyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Fimlab Oy:n toimesta. Joka tapauksessa turhia kustannuksia syntyy vuositasolla isoja summia ja ne rahat tarvittaisiin kuntiin perusterveydenhuollon resursseiksi.

Tekonivelleikkaus-hoitoketju Lempäälässä on vuosien saatossa hioutunut hyvin toimivaksi systeemiksi, tosin aina voimme hioa sitä vielä paremmaksi. Uudenlaista tekonivelleikattujen jälkikontrollisysteemiä pilotoidaan Valkeakosken kanssa ja se tulee myös Lempäälään vuoden 2015 aikana. Jälkikontrolleja tullaan harventamaan, mikä vapauttaa terveyskeskuksen fysioterapeuttiresurssia hyödynnettäväksi osittain uudella tavalla. Tästäkin syystä on tarpeen kehittää kuntoutusprosessia osittain uusiksi.

Lempäälän terveyskeskus on tehnyt useamman vuoden yhteistyötä Tekonivelsairaala Coxan kanssa. Yhdyshenkilöinämme toimii kaksi fysioterapeuttia, jotka käyvät aika ajoin Coxassa kouluttautumassa alalla tapahtuviin uusiin käytäntöihin ja etenkin tekonivelkuntoutukseen. Olemme luoneet tekonivelleikatun asiakkaan hoitoketjun, joka on mallinnettu prosessikaavioksi.

Asiakas saa lähetteen tekonivelleikkaukseen ja joko omalääkäri tai Coxan ortopedi ohjaa potilaan ottamaan yhteyttä oman terveyskeskuksen fysioterapeuttiin jatko-ohjantaa varten. Leikkausta edeltävässä ohjannassa kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen liikuntatilanne ja käydään läpi leikkaukseen liittyviä asioita, kuten apuvälineiden käyttöä. Yksilökäynnin lisäksi asiakas kutsutaan tietoisku- ryhmään, jossa kaikki leikkaukseen liittyvät asiat käydään vielä laajemmin läpi. Tarvittaessa asiakas ohjataan tekonivelleikkaukseen valmentavaan kuntosaliryhmään, jossa hän saa käydä leikkaukseen asti.

Leikkauksen jälkeen asiakkaan on mahdollista kotiutua joko Coxasta suoraan kotiin tai sitten Lempäälän terveyskeskussairaalan kautta. Asiakkaan kotiutuessa suoraan kotiin, Coxa ilmoittaa terveyskeskuksen fysioterapeutille kotiutuneesta henkilöstä ja fysioterapeutti soittaa asiakkaalle. Tässä puhelinkeskustelussa tehdään arvio, kutsutaanko asiakas vastaanotolle jo ennen 4 tai 6 viikon kontrollia.
Kontrollin jälkeen asiakas kutsutaan tekonivelleikattujen kuntosaliryhmään, jossa on mahdollista käydä 10 kertaa.

Terveyspalveluiden vuoden 2015 talousarvio-osuuteen on esitetty tavoitteeksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille joustavat palveluketjut, ja mittarina Prosessikuvaus/ tekonivelleikkausten hoitoketjujen tarkistaminen kuntoutusosuus huomioiden.

 

Ylilääkäri Tarja Marjamäki
Hoitotyön Johtaja Sari Tommola
Vastaava fysioterapeutti Mikko Kaipainen