Taksilupia tarpeeksi

Nämä autot päivystivät keskustan taksitolpalla tiistai a puoliltapäivin. Kuva: Erkki Koivisto

Nämä autot päivystivät keskustan taksitolpalla tiistai a puoliltapäivin. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnanhallitus toteaa ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa, että kunta pitää taksipalvelujen määrää ja laatua alueellaan riittävänä, mutta ELY-keskuksen on valvottava taksien päivystysjärjestelmän kehittämistä niin, että taksien saatavuus paranee Lempäälässä.

Pirkanmaan ELY-keskus pyysi kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalveluiden laadusta alueellaan.

Lempäälän kunnan alueella on tällä hetkellä 23 taksilupaa, joista kaksi on ns. esteettömiin kuljetuksiin painottuvia.

Taksipalvelujen kysyntä on laskenut Lempäälässä noin 2–9 prosenttia johtuen talouden taantumasta.

ELY-keskus tarkistaa kerran vuodessa, että taksiluvan haltija täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Kunnassa on kuljetusoikeutettuja yhteensä 525, joista koululaisia 340. Kuljetusoikeutetuista 40–65 tarvitsee esteetöntä autoa. Heistä koulukuljetuksissa on viisi henkilöä.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>