Sote uuteen valmisteluun

Sote-uudistuksen valmistelu on ollut kaoottista. Alun pitäen tarkoitus oli antaa perusterveydenhoito suurille peruskunnille, koska kuntayhtymien raha on isännätöntä.

Puoluejohtajat päättivät, että malli rakennetaankin viiden suuren sotealueen varaan, jotka ohjeistavat 19 tuotantoaluetta.

Perustuslakivaliokunta on aivan oikein ja selkeästi todennut, että sote-alueen hallinto ei täytä kansanvaltaisuuden vaatimuksia. Rahoitusratkaisu on valmisteltu salassa ja vain lopputulos kertoen. Senkin vaikutukset PeV toteaa perustuslainvastaisiksi.

Tärkeintä on kansalaisten terveyden turvaaminen. Pelkillä huonosti valmistelluilla hallintomalleilla tätä oikeutta ei turvata. Ilman mitään muutoksia olennaisia parannuksia voidaan saada jo työmenetelmiä kehittämällä. Terveyskeskuksissa pitää olla kokeneita lääkäreitä ja sairaanhoitajia.

Paras vaihtoehto olisikin nyt löytää tapa, jossa uudistuksen valmistelua jatketaan parlamentaarisesti etsien erityisesti tehokkuutta lisääviä kannustimia, kilpailua ja läpinäkyvyyttä. Valmistelua on tehty jo nyt niin paljon, että seuraavan hallituksen pitäisi kyetä kirjaamaan selkeä ohjeistus uudistusta varten hallitusohjelmassaan. Lainsäädäntö on tehtävä laadukkaasti ja osapuolia tarkkaan kuullen.

 

Kimmo Sasi

perustuslakivaliokunnan jäsen (kok.)