Eduskuntavaalien ehdokaslistalta löytyy kymmenen paikallista nimeä: Lempäälästä kahdeksan, Vesilahdesta kaksi. L-VS tenttasi ehdokkaat.

Miten pidät kotikuntasi puolia, ehdokas?

Kysymykset:

1. Mikä on suurin epäkohta, joka suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi muuttaa?
2. Mitä olet itse tehnyt Suomen hyväksi? Yksi esimerkki.
3. ​Miten pidät kotikuntasi puolia, jos sinut valitaan eduskuntaan?

KopponenAleksi Kopponen, Lempäälä, kokoomus

1. Verotamme ja säätelemme itsemme hengiltä. Tuloverotusta tulee keventää kaikissa tuloluokissa – erityisesti matalapalkkaisten osalta. Ihmisten omaan päätöksentekokykyyn pitää ruveta luottamaan purkamalla sääntelyä ja kuntien velvotteita, mikä keventää kuntien työtaakkaa.

2. Olen yksi perustajista yrityksessämme, joka työllistää yli 20 työntekijää. Olemme jo kohtuullisen kokoinen veronmaksaja. Lisäksi olen ollut digitalisoimassa Suomea esimerkiksi olemalla yksi kansalaisaloitepalvelun suunnittelijoista.

3. Aion vahvistaa Lempäälän merkitystä Tampereen porttina Helsinkiin. Lempäälän keskustaan voidaan luoda merkittävää liiketoimintakeskittymä, joka houkuttelee muun muassa teknologia-alan yrityksiä ja työntekijöitä. Lisäksi haluan avata Lempäälän lähijuna-asemat junaliikenteelle taas mahdollisimman pian.

SirpaSeppäSirpa Seppä, Lempäälä, kokoomus

1. Työllistämisen ja työllistymisen kynnykset ovat liian suuria. Suomen menestys edellyttää myös menestyvien yritysten entistä parempaa yhteiskunnallista arvostusta.

2. Olen omassa työssäni voinut auttaa yli sataa pk-yrittäjää kehittämään omaa liiketoimintaansa, kasvamaan ja luomaan uusia työpaikkoja.

3. Lempääläisille voi luvata saman kuin muillekin pirkanmaalaisille. Teen parhaani, että maakuntaamme kohdellaan valtakunnassa painoarvomme mukaan. Haluan myös, että kehyskuntien ääni kuuluu paremmin, kun eduskunnassa tehdään koko valtakuntaa koskevia rakenneuudistuksia.

50suomijaeuroopan1Seppo Parkkila, Vesilahti, kokoomus

1. Valtion taloudellinen tilanne. Ulkomaan vienti täytyy saada kasvuun, jotta selviämme.

2. Noin 25 vuoden aikana olen ollut mukana kouluttamassa arviolta noin 2 000 uutta lääkäriä Suomeen.

3. Kansanedustaja on ensisijaisesti koko kansan edustaja. Hyvät ja oikeat ratkaisut ovat useimmiten myös kotikunnan ja -seudun etu. Kansanedustaja on myös kotikunnan ja -seudun linkki valtakunnantason päätöksentekoon.

Tuula Petäkoski-Hult, Lempäälä, sdp

1. Asukkaiden eriarvoisuus on kasvanut, vaikka oikeudenmukaisuuteen ja tasavertaisuuteen on pyritty. Terveyseroja on kavennettava, köyhälläkin oikeus hyviin sote-palveluihin. Työn puute, joka koskee sekä nuoria että ikääntyviä.

2. Olen vaikuttanut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja ollut kuultavana eduskunnassa esimerkiksi keliaakikoiden ruokavaliokorvauksen toteuttamiseksi.

3. Tuon esille niitä asioita, jotka vaikuttavat kunnan asukkaiden palveluihin ja hyvinvointiin. Kunnan taloutta ei saa valtion päätöksillä entisestään kurjistaa, koska silloin kurjistuvat myös asukkaiden palvelut. Palveluiden lisäksi Lempäälälle ovat tärkeitä hyvin toimivat liikenneyhteydet sekä raiteilla että kumipyörillä, koska ihmisten lisäksi niitä tarvitsevat meidän yritykset.

PasiKiveläPasi Kivelä, Vesilahti, sdp

1. Yrittämistä ja työvoiman palkkausta haittaava byrokratia tulisi purkaa.

2. Olen toiminut yrittäjänä ja maksanut melkoisen verosumman.

3. Vesilahdessa on valtava määrä pieniä yrityksiä, heidän kasvumahdollisuutensa parantavat koko alueen tilannetta.

 

veijo_niemi-2Veijo Niemi, Lempäälä, perussuomalaiset

1. Oman maan asiat ovat joutuneet jatkuvien säästöjen kohteiksi, samalla kun rahaa syydetään EU-kuvioihin, maahanmuuttoon, kehitysapuun. Eli ensin oman kansan asiat kuntoon ja sitten katsotaan muita kohteita.

2. Tänä kesänä tulee 39 vuotta täyteen poliisipalvelusta Suomen ja suomalaisten hyväksi.

3. Luonnollisesti kansanedustajana olen edelleen mukana myös kuntapolitiikassa ja kunnanhallituksessa, joten varsin herkällä korvalla kuuntelen oman kunnan asioita ja pyrin tietysti pitämään oman kunnan puolia ja tekemään työtä kunnan hyväksi.

Juha Kuisma, Lempäälä, keskusta

1. Työn ja työpaikkojen puute. Jotta olisi hyvinvointia, pitää olla veropohjaa. Jotta on veropohjaa, pitää olla työpaikkoja. Jotta on työpaikkoja, pitää olla yrityksiä. Jotta olisi uusia yrityksiä, pitää olla yrittäjyyttä. Yrittäjyys tulisi nähdä yhtenä muotona yhteiskuntavastuuta.

2. Toimin vuosina 2009–2010 valtioneuvoston asettaman biotaloustyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmä hahmotti biotaloutta Suomen uutena kansallisena valintana, joka vastaa ympäristövaatimuksiin ja ilmastonmuutokseen. Biotalous tarkoittaa Suomen uusteollistamista ja uusia vientituotteita.

3. ​Kaikki valtiolliset ratkaisut vaikuttavat Lempäälään. Sote-rahoitus on ratkaistava tavalla, joka ei rankaise Lempäälän kaltaista, asiansa fiksusti hoitavaa kuntaa. Tampere–Toijala-välin lisäraiteet on saatava väyläinvestointien toteutuslistalle. Asumisen vapaus tulee mahdollistaa uudistettavassa kaavoitusta koskevassa lainsäädännössä.

Hannu Lehikoinen, Lempäälä, vasemmisto

1. Työttömyys ja sen mukanaan tuomat huolet ihmisten arjessa on suurin epäkohta. On ymmärrettävä, että työntekijä ei ole pelkkä kustannus yritykselle, vaan se tekijä joka tuottaa yrityksiin tulosta. Nykyinen leikkauspolitiikka lähtee talouden ehdoilla ja tavallisten ihmisten arki on unohtunut.

2. Olen pyrkinyt kasvattamaan ja opettamaan rohkeiksi ja rehellisiksi kansalaisiksi ison joukon lempääläläisiä lapsia ja nuoria.

3. Pyrin toimimaan omassa ryhmässäni niin, että Pirkanmaa ja muu Suomi nousee kehittämisen kärkeen nykyisen pääkaupunkiseudun painotuksen rinnalle. Tämän myötä myös Lempäälän näkökulma saa aivan uuden painoarvon. Itsenäisen Lempäälän palvelut mahdollistava lainsäädäntö on myös vaikuttamislistallani kärjessä.

saana_raatikainenSaana Raatikainen, Lempäälä, vihreät

1. Sosiaaliturva pitää uudistaa perustuloksi, jolla mahdollistetaan lyhyidenkin työsuhteiden vastaanottaminen ja helpotetaan määräaikaisissa työsuhteissa olevien toimeentuloa. Perusturva on jokaisen oikeus eikä ole tätä päivää, että sitä pitää anoa.
2. Olen sekä työssäni että luottamustehtävissäni vaikuttanut monin tavoin siihen, että ympäristönäkökohdat huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa ja päätöksenteossa.

3. Jos tulen valituksi eduskuntaan, vaikutan kaikin keinoin siihen, että Pirkanmaalle saadaan rahaa raideinvestointeihin ja kolmannen raiteen rakentaminen Tampere–Toijala-välille etenee.

katja3Katja Korpela, Lempäälä, kristillisdemokraatit

1. Työttömyys on tällä hetkellä ehkä suurin huolen aihe. Siihen ei auta kuin uusien työpaikkojen luominen, johon tarvitaan valtion apua esimerkiksi pienyritysten osalta palkkauksen sivukulujen pienetämiseksi.

2. Olen kasvattanut Suomen Kantasolurekisterin jäsenmäärää useilla tuhansilla viimeisen kahden vuoden aikana kampanjoimalla netissä ja järjestämällä aiheeseen liittyviä tilaisuuksia. Sen avulla on jo useampi ihminen pelastunut.

3. Kannatan kuntien itsenäisyyttä ja vapautta päättää itse asioistaan. Pakkoliitokset eivät ole demokratiaa, enkä kannata niitä missään tilanteessa. Sote-ratkaisuun on löydyttävä myös paremmin ympäristökunnat huomioon ottava rahoitusmalli. Ympäristökunnista ei pidä tehdä keskuskuntien sote-menojen rahoittajaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?