Terveyskeskussairaalaan halutaan lisää resursseja ja paikkoja

Lempäälän  terveyskeskusairaalan saneeraus ja laajennus on valmistunut, mutta osa huoneista on kuitenki n tyhjänä. Kuva: Marja Okkonen
Lempäälän terveyskeskusairaalan saneeraus ja laajennus on valmistunut, mutta osa huoneista on kuitenki n tyhjänä. Kuva: Marja Okkonen

Lempäälän terveyskeskussairaalassa on saneerauksen ja laajennuksen jälkeen 51 potilaspaikkaa. Osa terveyskeskussairaalan huoneista on kuitenkin tyhjiä. Saneerauksen alkaessa loppukeväällä 2013 paikkoja jouduttiin sulkemaan, ja pitkäaikaishoidon potilaat siirrettiin Himminkotoon, jolloin käyttöön jäi 29 paikkaa.

Vuoden 2014 syksy ja alkuvuosi 2015 on osoittanut, että Lempäälän terveyskeskuksen 29 paikkaa eivät riitä hoidon tarpeeseen vastaamiseen. Jotta erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tarjottavat potilaat voidaan ottaa omaan terveyskeskussairaalaan jatkohoitoon, paikkojen määrän pitäisi olla vähintään 34. Siksi Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että sosiaali- ja terveystoimelle myönnetään 85 000 euron lisämääräraha käytettäväksi terveyskeskussairaalan henkilöstö- ja muihin kuluihin.

Lautakunta päätti myös, että terveyskeskussairaalan paikkamäärä on vuoden 2015 huhtikuun alusta 34 sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan.

Lautakunta päätti lisäksi aloittaa kokeiluluontoisesti vuodeosastopankkitoiminnan niin, että terveyskeskuksessa on kaksi ulkopuolisille myytävää hoitopaikkaa.

Sairaalaan palkattiin syksyllä 2014 lisähenkilökuntaa neljä hoitajaa ja yksi laitoshuoltaja. Nykytilanteessa hoitohenkilöstömitoitus kahdella sijaisella on 0,73 hoitotyöntekijää asiakasta kohti ja 0,67 ilman sijaisia.

Valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon ammatillisen henkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5–0,6 hoitotyöntekijää asiakaista kohden. Hyvä mitoitus on 0,8.

Lempäälän terveyskeskusairaalan potilaiden hoidon vaativuus on kasvanut viime vuosina niin paljon, että sama määrä henkilökuntaa ei pysty hoitamaan samaa potilasmäärää kuin aiemmin. Se johtuu siitä, että erikoissairaanhoidosta siirtyy jatkohoitoon yhä nopeammin akuuttia hoitoa vaativia potilaita, joiden sairaanhoidollinen hoidon tarve on vaativampaa kuin pitkäaikaishoito.