Maanomistaja haluaa maistaan rajattavan yksityisen luonnonsuojelualueen

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Koillis-Lempäälään tukee Lempäälän ympäristöjaoston mukaan seudun ekologista verkostoa eikä hanke heikennä virkistysmahdollisuuksia perustettavan luonnonsuojelualueen ympärillä.

Määräalan pinta-ala on noin 8,3 hehtaaria ja se sijaitsee lähellä Koukkurahkan luonnonsuojelualuetta. Havumetsäisellä alueella sijaitsee Pehkusuon suoalue. Alueelle on laadittu Taivalpirtin suunnistuskartta, joka ulottuu kolmen kunnan Lempäälän, Tampereen ja Kangasalan alueelle.

Yksityisellä luonnonsuojelualueella olisi kielletty metsänhakkuu, puun otto ja muukin kasvien ottaminen lukuun ottamatta marjastusta ja sienestystä. Myös ojien kaivaminen, ojien perkaaminen ja patoaminen olisi kielletty sekä kaikenlaisten ainesten ottaminen olisi kielletty. Kaikenlaisten selkärankaisten eläinten tappaminen lukuun ottamatta hirvieläinten metsästystä olisi kielletty.

Myös rakennusten, teiden ja polkujen tekeminen olisi kielletty sekä liikkuminen moottoriajoneuvolla sekä leiriytyminen ja avotulen teko.

Kiellettyä olisivat myös suunnistus- ja vastaavat maastokilpailut ja -harjoitukset. Määräyksistä voidaan poiketa Ely-keskuksen luvalla.

Lausunnossaan Ely-keskukselle ympäristöjaosto tähdentää, että ennen päätöksen tekoa suunnistusharjoitusten pitämisen tarvetta tulisi vielä selvittää.

Pirkanmaan Ely-keskus päättää maanomistajan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO)  puitteissa hakeman määräalan hakemisen luonnonsuojelualueeksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?