Yksityinen luonnonsuojelualue Kuljuun

Maanomistaja esittää Lempäälässä sijaitsevalle Salonsaari-nimiselle tilalleen perustettavaksi noin viiden hehtaarin laajuiselle määräalalle yksityisen luonnonsuojelualueen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman puitteissa.

Havumetsäalue sijaitsee Kuljussa Hankajärven ja Linnajärven välisellä alueella. Kiinteistön eteläosa on kosteikkoa, josta laskee oja etelään Linnajärveen. Kiinteistöltä lounaaseen sijaitsee luonnonmuistomerkiksi luokiteltu vierinkivi. Alueen länsipuolella kulkee Birgitan polku.

Yksityisenä luonnonsuojelualueena määräaluetta koskevat rahoitusmääräykset. Alueella on kielletty metsänhakkuu ja muu kasvinosien ottaminen lukuun ottamatta marjojen ja sienien poimintaa. Myös ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen maaperän vahingoittaminen on kielletty.

Hirvieläinten metsästys on sallittu, mutta kaikenlainen muu eläinten ja hyönteisten pyydystäminen on kielletty.  Kiellettyä on myös liikkuminen moottoriajoneuvolla, leiriytyminen ja avotulenteko sekä suunnistus- ja muut maastokilpailut ja -harjoitukset.

Lausunnossaan Ely-keskukselle Lempäälän ympäristöjaosto toteaa, että yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen tukee alueen ekologista verkostoa eikä hanke heikennä virkistysmahdollisuuksia perustettavan suojelualueen ympärillä. Virkistykseen soveltuvaa aluetta on jaoston mukaan runsaasti ympäristössä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?