Lempäälän uusi opetussuunnitelma tuo monialaisia oppimiskokonaisuuksia

Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen kokousti opetussuunnitelman laaturyhmän kanssa perjantaina Lempi-pöllön valvovan silmän alla. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen kokousti opetussuunnitelman laaturyhmän kanssa perjantaina Lempi-pöllön valvovan silmän alla. Kuva: Erkki Koivisto

Muutoksia arviointeihin, ruotsin kielen opetus alkaa jo kuutosluokalla

Opetussuunnitelma muuttuu Lempäälässä siten, että ruotsin kielen opettaminen alkaa kuudennella vuosiluokalla. Opetussuunnitelma tuo kouluelämään ja oppimiseen myös monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Uusi opetussuunnitelma otetaan Lempäälässä käyttöön reilun vuoden valmistelutyön jälkeen asteittain tänä syksynä 1. elokuuta alkaen. Työ on tehty valtakunnallisten perusteiden eli 520-sivuisen perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta seudullisena yhteystyönä. Paikallisesti päätettävät asiat on Lempäälässä valmisteltu parikymmenhenkisessä laaturyhmässä, jossa on viranhaltijoiden lisäksi huoltajien ja oppilaiden edustus. Työ on loppusuoralla.

Laaja-alaisia osaamisen oppimiskokonaisuuksia on seitsemän: ”Ajattelu ja oppimaan oppiminen”, ”Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu”, ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”, ”Monilukutaito”, ”Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen”, ”Työelämätaidot ja yrittäjyys” ja ”Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen”.

Pyritään hälventämään oppiaine-eroja

– Opetussuunnitelmassa korostetaan vahvasti oppimisen taitoja, kuten monilukutaitoa. Myös kuvallisen viestinnän merkitys kasvaa. Tapa, jolla opiskellaan on tässä se iso juttu, sanoo Kuljun koulun vararehtori Jussi Karjalainen.

Oppilaiden opintoihin sisältyy vastaisuudessa vähintään yksi, eri oppiaineiden sisältöjä ja työtapoja yhdistelevä monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja pääsevät toimimaan yhdessä.

– Oppimiskokonaisuuksia voi toteuttaa eri tavoin,  muun muassa toteuttamalla monialaisia, pitkäkestoisia oppimiskokonaisuuksia ja integroimalla oppiaineita. Ideana on hälventää oppiaine-eroja, sanoo oppiainetyöryhmän jäsen, Hakkarin koulun opettaja Jukka Kohtamäki esittäen käytännössä esimerkiksi sellaisen ilmiökokonaisuuden kuin äänen. Sitä voisi opetuksellisesti lähestyä niin fysiikan, terveystiedon kuin musiikin tunnillakin, mikä puolestaan edellyttää opettajien välistä yhteistyötä.

Jokaiselle vuosiluokalle tulevat omat teemansa. Oppimiskokonaisuuksien aiheet ovat vuosiluokittain 0.–1. ”Minä, me ja ympäristömme”, 2. ”Oma ajattelu ja viestintä”, 3. ”Koti Lempäälässä”, 4. ”Ulos oppimaan”, 5. ”Elämää eri aikakausina”, 6. ”Yhteinen tulevaisuus”, 7. ”arjen taitoja”, 8. ”Ihminen ja ihmisyys” sekä 9. ”Aktiivinen vaikuttaja”.

– Ruotsin kieli alkaa jatkossa kuudennelta vuosiluokalta joka koululla. Alkavaa kieltä Lempäälässä opettavat pätevät aineenopettajat, sanoo sivistysjohtaja Nina Lehtinen.

– Opetussuunnitelman valtakunnallinen tuntikehys on 222 tunnin tarjonta. Lempäälässä tunteja on 226, ekstrana on liikuntaa, kuvataidetta, musiikkia sekä käsitöitä, Lehtinen luettelee.

Arviointiin  otetaan aiempaa kannustavampi ote. Jatkuvan kannustavan palautteen lisäksi myös itsearviointi korostuu. Kaikille oppilaille asetetaan syyslukukaudella henkilökohtainen pitkän  tähtäimen vuositavoite. Se miten hyvin tavoite toteutuu, arvioidaan arviointikeskustelujen yhteydessä.

3.–4.-luokilla on sanallinen arviointi lukuvuositodistuksessa, johon kirjataan myös oppilaan vahvuuksia. 5.–9.-luokkien lukuvuositodistuksissa on numeroarviointi sen lisäksi, että todistukseen kirjataan oppilaan vahvuuksia.

Oppilaan tuen järjestelyissä kiinnitetään uudessa opetussuunnitelmassa erityisesti huomiota joustaviin arviointitapoihin.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.