Aimalan kirkon paikan etsintään apuraha

Aimalan kylää Google Earth -palvelun ilmakuvassa.

Aimalan kylää Google Earth -palvelun ilmakuvassa.

Lempäälä-Seura sai 13. toukokuuta Pirkanmaan kulttuurirahastolta  3000 euron apurahan Aimalan muinaisen kirkon paikkaa ja sen jäännöksien löytämistä käsittelevään arkeologiseen esitutkimukseen.

Aimalan kirkon paikka on yksi Lempäälän historian ratkaisemattomista arvoituksista. Kirkon polttamisesta kertova kansantaru ja siihen kuuluvat runosäkeet ovat säilyneet sekä kirkkoherra Erik Ednerin että ylioppilas Mikael Waldeniuksen pitäjänkertomuksissa 1750-luvulta. Niiden mukaan Aimalassa olisi vielä tuolloin ollut nähtävissä kirkon perustuksia, mutta kumpikaan kirjoittaja ei mainitse kirkon tarkkaa paikkaa. Pirkkalan kihlakunnan muinaisjäännöksiä 1880-luvulla kartoittanut O. A. Heikel kertoo käyneensä katsomassa kirkon paikkaa, jonka hän mainitsee olleen Littusen talon maalla. Hänkään ei kuitenkaan täsmennä paikkaa tarkemmin. Tarun kertoma kirkon polttaminen on sijoitettu 1300- ja 1400-lukujen vaihteeseen, mutta mitään mainintaa historiallisissa asiakirjoissa ei kirkosta ole.

 

Uudet kirkkoarkeologiset löydöt antavat Aimalan kirkon paikan etsinnälle mahdollisesti lisäapua. Kaarinan Ravattulan kylästä löydettiin 2013 kirkon perustukset, jotka ajoitettiin 1100- ja 1200-lukujen vaihteeseen. Ravattulan löydön tehneen arkeologi Juha Ruohosen mukaan tällä Suomen vanhimmalla tunnetulla kirkonpaikalla on ollut yhden tai useamman lähikylän rakentama puukirkko, joka oli käytössä ennen myöhemmän seurakuntajaotuksen syntymistä. 1200-luvulla Kaarinan pitäjään rakennettiin seurakuntakirkko, jolloin kyläkirkko hylättiin.

Ravattulaa käsittelevät tutkimukset voivat auttaa etsimään sellaista paikkaa, johon varhaiskeskiajan ihmiset olisivat ensi sijassa kirkon rakentaneet. Lempäälässä on paikallisin voimin kartoitettu Aimalaa koskevaa perimätietoa, isojaon asiakirjoja sekä muita kirjallisia lähteitä, mistä Lempäälä-Seuran varapuheenjohtaja Ilkka Mäkinen kirjoitti ”Missä on Aimalan kirkko” -artikkelin Lempäälän Joulu 2015 -julkaisuun. Ilman arkeologisia tutkimuksia kyse on kuitenkin vain arvailusta.

Nyt saadulla apurahalla toteutetaan Aimalan kirkonpaikan alustava maastotarkastus, jolla kartoitetaan vuoden 2016 aikana potentiaalisia paikkoja jatkotutkimuksia varten.  Tarkastelun tueksi kerätään kaikki aiempi kirjallinen ja suullinen tieto.

Mikäli ensimmäisen vaiheen tulokset ovat lupaavia, vuonna 2017 seuraa varsinainen maastotyö, johon voidaan liittää myös kaivaustoimintaa. Sitä varten on haettava eri rahoitus.

Ravattulan kirkonpaikan kaivauksia johtava arkeologi Juha Ruohonen on arkeologisena asiantuntijana hankkeessa. Hän toteuttaa maastokartoituksen ja sen raportoinnin. Lempäälä-seura tukee arkeologin työtä ja järjestää tiedotusta. Maanomistajat suhtautuvat myönteisesti hankkeeseen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?