Lempäälä tarjoaa Koipitaipaletta METSO-kohteeksi

Kokonaan Lempäälän kunnan omistuksessa oleva Koipitaipale sijaitsee Kuljun kylän alueella Merunlahden ja Koipijärven välisellä kannaksella ja on kooltaan 48,1 hehtaaria.  Kartta: Maanmittauslaitos

Kokonaan Lempäälän kunnan omistuksessa oleva Koipitaipale sijaitsee Kuljun kylän alueella Merunlahden ja Koipijärven välisellä kannaksella ja on kooltaan 48,1 hehtaaria. Kartta: Maanmittauslaitos

Lempäälän kunta tarjoaa Koipitaipaleen metsäalueen METSO-ohjelmaan sillä edellytyksellä, että rauhoitusmääräykset ja korvaukset Lempäälän kunnalle toteutuvat.

Koipitaipale sijaitsee Kuljun kylän alueella Merunlahden ja Koipijärven välisellä kannaksella ja on kooltaan 48,1 hehtaaria. Koipitaipale on kokonaan Lempäälän kunnan omistuksessa. Se on metsäinen monibiotooppi, jossa on vanhaa sekametsää, korpisoita, lehtoja ja puronoro.  Birgitan polun osa kulkee alueen läpi Kirskaanniemen virkistysalueelle. Osana Koipitaipaletta oleva Merunlahden rannan jalopuumetsikkö on luonnonsuojelualuetta.

Inventointien perustella Koipitaipale soveltuu METSO-kohteeksi. METSO on Etelä-Suomen  metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma. Metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä ohjelmaan, jossa suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita. Ohjelmassa lisätään metsäisten suojelualueiden määrää ja tehdään luonnonhoitotöitä talousmetsissä, suojelualueilla ja niiden lähialueilla. Tavoitteena on varmistaa uhanalaisten eliöiden ja niiden elinbiotooppien säilyminen.

Jos tarjottu metsä soveltuu METSO-ohjelmaan, valtio korvaa metsänomistajalle kustannukset, joita puuntuotannon tulonmenetyksistä aiheutuu. ELY-keskuksen ja kunnan  välillä on korvaussummasta päädytty noin 100 000 euron rahoituskorvaukseen.

Lempäälässä on kolme yksityisen omistuksessa olevaa METSO-aluetta: Pastellin ja Ruokolaisen metsät sekä uusimpana kohteena palsta Pehkusuon alueella Hervantajärven eteläpuolella.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?