Sote- ja maakuntauudistus eivät vielä näy kunnan taloussuunnitelmassa

Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus esitteli valtuustolle Viialantielle tulevaa hakevoimalaa. Kuva: Erkki Koivisto

Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus esitteli valtuustolle Viialantielle tulevaa hakevoimalaa. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnan taloudellisena tavoitteena on kohottaa vuosikate tasolle, jolla Lempäälä pystyy rahoittamaan investointinsa. Yksittäiset tilivuodet olisivat ylijäämäisiä eikä kunta velkaantuisi lisää toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen ja siinä pysyminen ei vuosien 2017–19 taloussuunnitelmaa valtuustolle esitelleen talousjohtaja Kari Auvisen mukaan ole helppoa, vaikka inflaation mukanaan tuoma menojen kasvu pyritään mitoittamaan tulojen kasvun mukaiseksi.

– Tulos on ensi vuonna edelleen miljoona euroa alijäämäinen. Valtionosuudet vähenevät kaksitoista prosenttia.

Lempäälän kunnanvaltuuston 30. marraskuuta hyväksyi muutoksitta talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2017–19. Vuoden 2019 arviot on valmisteltu kuntaliiton suosituksen mukaisesti vanhalla kustannusjaolla huolimatta meneillään olevasta sote- ja maakuntauudistusvalmistelusta.

Vuoden 2017 talousarvioesityksen vuosikate on 10,34 miljoonaa euroa eli 447 euroa asukasta kohden. Viime vuosien suurten investointien johdosta tuloslaskelma jää noin 845 000 euroa alijäämäiseksi.

Käyttötalouden toimintakulut ovat ensi vuonna 128,6 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä vuoden 2016 talousarvioon lähes neljä miljoonaa euroa eli kolme prosenttia. Suurin kuluerä on henkilöstökulut, 59,2 miljoonaa, joka vähenee kaksi prosenttia tästä vuodesta. Toiseksi suurin kuluerä on palvelujen osto, 50,8 miljoonaa, joka on 1,6 prosenttia pienempi vuoden 2016 muutostalousarviota.

Arvioidut toimintatuotot ovat vuonna 2017 runsaat 24,2 miljoonaa, mikä on likimain yhtä paljon kuin vuoden 2016 muutostalousarviossa. Vuoden 2017 tuloveron tuottoarvio on 82,5 miljoonaa, mikä on 0,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tuloarvio. Valtionosuustuloarvio on ensi vuonna 23,1 miljoonaa eli peräti 12,3 prosenttia kuluvaa vuotta pienempi.

Vuosina 2018–19 Lempäälässä jatketaan ns. tulevaisuusohjelman toimeenpanoa, jotta kunnan kokonaistalous saadaan ylijäämäiseksi. Laskentaoletuksilla käyttötalous näyttäisi ylijäämää vuonna 2019. Kunnan velkamäärä tilinpäätöksessä on 78,1 miljoonaa euroa eli 3 468 euroa per asukas. Velkamäärä on pysymässä samalla tasolla myös vuosina 2018 ja 2019.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavanmuutoksen lämpökeskuksen sijoittamiseksi Viialantielle Lempäälän keskustaan. Lempäälän Lämpö Oy:n suunnittelema 5–10 megawatin biopohjaisilla polttoaineilla eli hakkeella toimiva lämpölaitos sijoittuu kunnan omistamalle maalle rautatien, kanavan ja Viialantien väliselle alueelle uuden Majalantien varteen. Majalantie on asemakaavassa osoitettu Piippupolun korvaava kulkuyhteys.

Kaavasta ei jätetty nähtävillä oloaikana muistutuksia.

Asiaa valtuutetuille esitellyt kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus kertoi kunnan etsineen lämpökeskukselle soveliasta paikkaa, joka olisi yhdyskuntarakenteen läheisyydessä ja josta aiheutuisi asutuksella mahdollisimman vähän haittaa.

– Piipun vähimmäiskorkeudeksi on määrätty neljäkymmentä metriä. Silloin päästöistä ei ole haittaa lähiseudun asukkaille.

Markku K. E. Mikkola (kesk.) esitti kaavamuutoksen hylkäämistä. Hänen ehdotustaan ei kannatettu, ja Mikkola jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

– Kaavamuutos sijaitsee maakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä pientalovaltaisella asuntoalueella. Paikka on ehdottomasti väärä, sanoi Mikkola, joka näkee lämpövoimalasta aiheutuvan haittaa läheisyydessä olevalle tiiviille asutukselle.

Kaikki 43 valtuutettua allekirjoitti perussuomalaisten valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kunta palkkaisi kesätöihin ensi kesänä tuplamäärän nuoria. Kuva: Erkki Koivisto

Kaikki 43 valtuutettua allekirjoitti perussuomalaisten valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kunta palkkaisi kesätöihin ensi kesänä tuplamäärän nuoria. Kuva: Erkki Koivisto

Veijo Niemi (ps.) jätti kaikkien 43 valtuutetun allekirjoittaman perussuomalaisten valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Lempäälän kunta palkkaisi tavanomaisen 75 nuoren sijaan 150 nuorta ensi kesänä kesätöihin Lempäälän 150-vuotisjuhlavuoden jatkon kunniaksi.

Tuula Petäkoski-Hult (sd.) jätti valtuustolle sosiaalidemokraattien, perussuomalaisten, vasemmistoliiton ja vihreiden valtuustoaloitteen ratkaisun etsimiseksi kunnanvaltuuston kokousten videoimiseksi myös jo päättyneen kokeilujakson jälkeen. Aloitteessa esitetään, että alkuvuodesta 2017 valtuusto päättää kokousten videoinnin ja lähettämisen toimintatavasta ja ratkaisusta, jolla kunta voi tarjota valtuuston kokoukset kuntalaisille suorina lähetyksinä sekä jälkikäteen netistä katsottaviksi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.