Asukasyhdistys esittää monitoimihallia väljän vaihtoehdon mukaisena

Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistys ry:n hallitus  on tutustunut kaavavaihtoehtoihin  VE1 ja VE2. Näistä yhdistys pitää parempana vaihtoehtoa kaksi, joka sijoittuisi Urheilukadun ja Tampereentien kulmaan. Sinne on helpompi liikennöidä. Sinne on mahdollista järjestää tontti myös uimahallille, minkä rakentaminen kuntaan on tavoiteltavaa. Jos vaihtoehto VE2 valitaan, on suunnittelussa pyrittävä välttämään tarpeetonta puiden kaatoa Tampereentien kulmasta mahdollisimman paljon.

Vaihtoehto yksi olisi liikenteellisesti hankala ja ahdas. Sen alta jouduttaisiin kaatamaan metsää ja siirtämään hiihtolatua.

Yhdistyksemme on edelleen kiinnostunut olemaan mukana kaavavaihtoehtojen kehittelyssä  ja muussakin lähiympäristön suunnittelussa. Yhdistys pitää tärkeänä, että olevaa metsää säilytetään ja että puunkaatohakemuksista yms. pyydetään yhdistyksen lausunto.

Myös Moision koulun lähellä olevat tonttivaihtoehdot olisi hyvä selvittää. Yleisötilaisuudessa 16. joulukuuta tullut idea uimahallin sijoittamisesta Lastenkodin uimarannan viereen siten, että uimahallista näkyy järviluonto, on syytä erikseen selvittää.

 

Sarapiston ja Kuokkalan asukasyhdistys ry:n puolesta

Eero Ruotsila, puheenjohtaja