Sääksjärvellä opiskellaan kieliä yksilöllisesti

Yksilöllinen opetus antaa edistyneemmille haastetta ja kielten kanssa kamppaileville aikaa perusasioihin

Emilia Rönkkö, Sofia Raittinen, Anni Poutsaari ja Mirjami Kukkola opiskelevat englantia ja ruotsia Sääksjärven koulussa yksilöllisesti. Kuva: Katariina Onnela

Sääksjärven koulun 8F-luokan englannintunti alkaa verbikokeella. Sen jälkeen opettaja Tanja Railo kehottaa oppilaita viimeistelemään tehtävälistansa tai noutamaan lisätehtäviä. Kasiluokkalaisten englannin opiskelu etenee noin kolmen viikon sykleissä ja vuoden ensimmäinen sellainen on lopuillaan. Moni luokan oppilas on jo tehnyt kaikki tehtävänsä valmiiksi. Sääksjärvellä on noin 1,5 vuotta opiskeltu englantia yksilöllisesti.

Ensin yksilöllistä kielten opetusta testattiin ysiluokkalaisten kanssa. Hyvien kokemusten pohjalta metodi laajennettiin ensin ruotsin kieleen ja sitten kasiluokkalaisiin. Jokaisen kolmen viikon syklin  alussa oppilas määrittelee tavoitteensa ja valitsee itselleen tehtävälistan. Expert-tason tehtävälistalla tavoitellaan ysiä tai kymppiä ja standard-tasolla kasia ja seiskaa. Survival-tehtävälista on niille, joille kielet tuottavat hankaluuksia.

Tunnin aluksi esimerkiksi kuunnellaan yhdessä kirjan tekstikappale, minkä jälkeen oppilaat noutavat luokan takaa tehtävälistansa ja alkavat työhön. Opettaja ei suinkaan nosta jalkoja pöydälle vaan kiertää luokassa opettamassa jokaista oppilasta erikseen. Oppilaat istuvat ryhmissä ja apua voi kysyä myös kaverilta.

– Oppilaiden tasoerot englannissa ovat jo yläkoulussa aika huikeita. Olemme kokeneet, että yksilöllisellä opetuksella taitavimmilla on enemmän haastetta ja ne joilla on vaikeuksia saavat keskittyä perusjuttuihin ja tehdä omaan tahtiinsa, kertoo Tanja Railo.

8F-luokan oppilaiden englannin osaamista ei arvostella perinteiseen tapaan ison kokeen avulla. Kuva: Katariina Onnela

Yksilöllinen opetus vaatii oppilaalta vastuun ottamista opiskelusta ja aikatauluttamisen taitoa. Tanja Railo kertoo, että kaikille tyyli ei sovi ja osalle hän esimerkiksi antaa perinteiseen tapaan kotitehtäviä. Oman onnensa nojaan oppilaita ei jätetä vaan etenemistä seurataan.

– Opettajan kannalta on hyvää, että oppilaisiin tutustuu paremmin. Yksilöllinen kieltenopiskelu ei ole käytössä esimerkiksi seiskaluokkalaisilla ja tuntuu, että vaikka olen opettanut heille englantia puoli vuotta, en tunne heitä vielä, Tanja Railo pohtii.

Erityisopettaja Elina Sepin mielestä yksilöllinen kieltenopetus toimii hyvin ja siitä hyötyvät myös erityisoppilaat. He pääsevät mukaan aineenopettajien tunneille pieneen ryhmään eristämisen sijaan.

– Kun tunneilla opiskellaan eri tasoilla, saamme niille mukaan myös erityisoppilaat. Ja kun he ovat mukana tunnella, niin myös me erityisopettajat pääsemme mukaan ja voimme silloin tukea isompaa ryhmää, Elina Seppi kertoo.

Tehtävälistoihin on eritelty omiksi kokonaisuuksikseen muun muassa opiskeltavat kielioppiasiat, parikeskustelut ja perinteiset tekstiin liittyvät tehtävät. Lopuksi täytetään itsearviointi. Isoa koetta ei pidetä vaan sanastoa ja kielioppia testataan erikseen pienemmissä kokeissa. Niiden lisäksi numeroon vaikuttaa tuntityöskentely, suulliset kokeet, itsearviointi, asenne ja yhteisöllisyys. Ennen jaksotodistusta Tanja Railo keskustelee oppilaan kanssa arvosanasta.

– Kysyn, minkä arvosanan antaisit itse. Yleensä olemme samaa mieltä numerosta, hän kertoo.

Juuso Koivuselle ja Eevert Tuomiselle yksilöllinen opiskelu sopii hyvin. Kuva: Katariina Onnela

Oppilaat eivät Tanja Railon mukaan suinkaan mene sieltä, mistä aita on matalin. Viidentoista oppilaan luokasta kahdeksan valitsi vaikeimman expert-tason, neljä standard-tason ja kolme survival-tason. Valinnat noudattelevat normaalilinjaa.

Yksilöllinen opetus on kerännyt pääsääntöisesti positiivista palautetta sekä oppilailta että vanhemmilta. Kiitosta on tullut muun muassa tuntien rennosta ilmapiiristä.

– Osa teineistä asuu koulun ulkopuolisen ajan englanninkielisessä maailmassa. Erityisesti heiltä on tullut positiivista palautetta, koska ennen heistä tuntui etteivät oppineet tunneilla mitään uutta. Toki on kriittisestikin suhtautuvia oppilaita ja vanhempia. Osalle vastuun ottaminen on vaikeaa ja noin 10–15 prosentille tämä ei sovi, Tanja Railo toteaa.

8F-luokkalaiset Sofia Raittinen, Anni Poutsaari, Mirjami Kukkola ja Emilia Rönkkö ovat tyytyväisiä uuteen opiskelumuotoon, eikä se ole tuottanut heille ongelmia. Mieluiten kaikki neljä tekevät paritehtäviä.

Sofia Raittinen kertoo, että yksilöllinen opetus on lisännyt hänen kiinnostustaan englannin opiskeluun. Aiemmin se ei ollut niin mielekästä.

Esimerkiksi matematiikan tunneille nuoret naiset eivät kuitenkaan yksilöllistä opetusta ottaisi.

Myöskään Eevert Tuominen tai Juuso Koivunen eivät ole innokkaita laajentamaan yksilöllistä opetusta kieltenopiskelun ulkopuolelle. Englannissa ja ruotsissa se kuitenkin toimii heidänkin mielestään.

– On kivempaa, kun pääsee tekemään tehtäviä omaan tahtiin. Jos jonakin päivänä ei kiinnosta, niin voi tehdä sitten toisena päivänä enemmän, Eevert Tuominen toteaa.

Sääksjärven koulun kieltenopettajat kävivät viime syksynä kouluttamassa kollegoitaan ja kertomassa yksilöllisestä opetuksesta. Pirkanmaan kieltenopettajien koulutustilaisuudessa he kertoivat kokemuksistaan ja järjestivät työpajoja. Aihe herätti paljon kiinnostusta. Pekka Peuran alun perin matematiikan opiskeluun kehittämä opetusmetodi on synnyttänyt monia Facebook-ryhmiä, joissa opettajat vaihtavat kokemuksia ja vinkkejä.

– Yksilöllisen oppimisen malli teettää varsinkin alkuvaiheessa työtä. Yhdelle se olisi liikaa, mutta onneksi meitä on kolme opettajaa sekä ruotsin että englannin kielen tiimeissä.

Yksilöllisen oppimisen opetusmalli

  • Kehittäjä vantaalainen opettaja Pekka Peura.
  • Yksilöllisen oppimisen opetusmallissa oppiminen voi olla täysin itsenäistä tai täysin yhteisöllistä tai mitä tahansa siltä väliltä.
  •  Opettaja ei lähtökohtaisesti opeta koko luokkaryhmälle teoriaa yhteisesti, vaan oppilaat opiskelevat teorian joko itsenäisesti tai yhteisöllisesti hyödyntäen vertaistukea oppilas-oppilas-keskusteluiden kautta.
  •  Opettaja voi myös opettaa teorioita henkilökohtaiseti tietylle oppilaalle tai pienryhmäkohtaisesti muutamalle oppilaalle, jotka ovat opinnoissaan samassa vaiheessa.

 

Lähde: http://maot.fi/

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?