Himminkodon vanhainkodista tehostetun palveluasumisen yksikkö

Vanhusten laitoshoitoa puretaan Lempäälässä

Himminkodossa muistityön yksikkö tuottaa palveluita 40 asiakaspaikalla. Geriatrisen työn yksikkö tarjoaa 20 pitkäaikais- ja 16 jaksohoitopaikkaa.

Lempäälän kunnan hyvinvointilautakunta on päättänyt, että Lempäälän  kunnan vanhainkoti Himminkoto muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Muutos toteutetaan aikaisintaan huhtikuun alusta 2018.

Himminkoto on vuonna 1988 käyttöön otettu Lempäälän kunnan ainoa vanhainkoti. Se tarjoaa ympärivuorokautisen hoiva-asumisen laitospaikan 60 asukkaalle sekä 16 lyhytaikaisen jaksohoidon paikkaa kotona asuville, mutta väliaikaista ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville asukkaille. Vanhuspalvelulaki edellyttää laitoshoidon purkamista sillä, pitkäaikainen hoito on toteutettava lain mukaan ensisijaisesti iäkkään henkilön kotona tai kodinomaisessa ympäristössä.

Koska Lempäälässä vanhainkoti Himminkoto tuottaa edelleen laitoshoitoa, ei palvelurakenne Lempäälässä ole suositusten mukainen. Koska Lempäälässä on tarjolla myös tehostettua palveluasumista, vallitsee asiakkaiden kesken tällä hetkellä epätasa-arvo: uusi, pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan tarvitseva asiakas sijoittuu sijoitushetkisen asiakaspaikkatilanteen sanelemana joko laitoshoitokulttuuriin ja sen maksuperusteiden tai tehostetun palveluasumisen hoivakulttuurin ja sen maksuperusteiden piiriin, vaikka palvelun tarve on henkilöllä sama.

Lempäälän kunnassa 75 vuotta täyttäneistä laitoshoitoa sai vuonna 2015 hieman yli neljä prosenttia ikäluokasta. Valtakunnallinen suositus laitoshoidon osuudeksi ikäryhmässä on korkeintaan 2–3 prosenttia. Kaikissa muissa Tampereen ympäristökunnissa palvelurakenne on laitoshoidon osuudella mitattuna suositusten suuruinen. Vesilahdessa osuus on 4,1 prosenttia.

Laitoshoidon purkaminen ei vaikuta henkilöstömitoitukseen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?