Lietekuljetuksia koskevat valitukset todettiin aiheettomiksi

EU-kynnys ylittyi, hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella siirryttiin alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti kunnan järjestämään lietteen keräykseen ja kuljetukseen kuluvan vuoden alusta alkaen. Kuntien omistama Pirkanmaan Jätehuolto kilpailutti ja organisoi lietetyhjennykset. Yhtiön tekemästä hankinnasta valitettiin markkinaoikeuteen.

Valituksessa markkinaoikeutta pyydettiin arvioimaan muun muassa sitä, onko työ toteutettavissa valittujen tarjousten hinnoilla lainsäädännön mukaisesti. Markkinaoikeus totesi, että suurelta osin valituksen vaatimukset eivät koske kyseistä hankintaa.

Jätehuoltoviranomaisen kuljetusjärjestelmäpäätös ei ollut arvioitavana markkinaoikeudessa. Viranomaisen päätös siirtyä kunnan järjestämään lietteiden kuljetukseen on lainvoimainen ja jätelain mukaisesti sako- ja umpikaivotyhjennykset tilataan edelleen ainoastaan Pirkanmaan Jätehuollolta Nokian kaupungin aluetta lukuun ottamatta.

Yhtiö julkaisi ilmoituksen 19.elokuuta 2015 kansallisella hankintailmoituksella toteutettavasta sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräystä ja kuljetusta koskevasta palveluhankinnasta. Tarjouskilpailun kohteena olleet sako- ja umpikaivolietteiden 16 urakka-aluetta jakautuivat neljän tarjoajan kesken.

Hankinta toteutettiin kansallisena hankintana, mutta markkinaoikeus totesi hankinnan EU-kynnysarvon ylittyvän ja kumosi Pirkanmaan Jätehuollon 30.5.2016 tekemän hankintapäätöksen. Tämän vuoksi hankinnasta järjestetään uusi tarjouskilpailu.