Yhteistyöstä apua lastensuojeluun

Lempäälässä lastensuojelun tilanne on huolestuttava. Yhden sosiaalityöntekijän vastuulla on tällä hetkellä 60 lasta. Ensi vuoden talousarvioon kirjatun yhden sosiaalityöntekijän lisäyksen jälkeen asiakkuuksia on 50, suositellun 30 sijaan. Paitsi henkilöstöresurssit, myös asiakkaiden käytettävissä oleva palvelutarjonta tulee olla riittäviä!

SOTE-menojen osalta kunnat ovat pattitilanteessa. Jokainen SOTE-palveluihin käytetty lisäeuro ennen maakuntauudistusta vähentää vastaavasti kuntaan tulevien valtionosuuksien määrää pysyvästi uudistuksen jälkeen.

Kahden tulen välissä on etsittävä luovia ratkaisuja! Lempäälä on mukana valtakunnallisessa Lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE)
muutosohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on kumppanuuksien kautta löytää ennaltaehkäiseviä lapsia ja perheitä tukevia palvelumuotoja. Nyt meillä on tuhannen taalan paikka! Pienenä kuntana meillä on paremmat mahdollisuudet harjoittaa kokeilukulttuuria, joka isoissa yksiköissä voi olla hankalampaa.

Meidän tulee astua ulos lokeroistamme. Lastensuojelun kriisin ratkaisemiseksi meidän tulee paitsi häivyttää kunnan eri
palvelualueiden väliset rajat, myös ottaa muut kunnan toimijat kuten seurakunnat ja järjestöt mukaan yhteisiin talkoisiin. Tämä on LAPEn ehdoton vahvuus!

LAPE ei saa jäädä vain rahoituskauden ajan toimivaksi hankkeeksi, vaan sen kautta on pystyttävä luomaan pysyviä toimintamalleja, joilla voimme aidosti ja oikea-aikaisesti palvella lempääläisiä lapsiperheitä. Oikea-aikaisten palvelujen tarjoaminen on paitsi inhimillistä myös kustannustehokasta ja samalla voimme helpottaa sosiaalityöntekijöiden työtaakkaa, olivatpa he sitten kunnan tai tulevan maakunnan palveluksessa.

Piia Nurmela, KD:n valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen