Lietekuljetusten uudelleenkilpailutus käynnissä

Pirkanmaan Jätehuollon lietekuljetusten uudelleenkilpailutus on käynnistynyt ja hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23. marraskuuta julkisten hankintojen HILMA-palvelussa:

Hankinta koskee asumisessa syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräystä ja kuljetusta Pirkanmaan Jätehuollon omistajakuntien alueella, Nokian kaupungin ja Juupajoen kunnan aluetta lukuun ottamatta.

Kuljetukset kilpailutetaan uudelleen markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti. Markkinaoikeus kumosi lokakuussa Pirkanmaan Jätehuollon viime vuoden toukokuussa tekemän hankintapäätöksen asumisessa syntyvien lietteiden noudosta ja kuljetuksesta. Hankinta toteutettiin kansallisena hankintana, mutta markkinaoikeus totesi hankinnan EU-kynnysarvon ylittyvän.

− Uusi hankinta toteutetaan hankintalain mukaisesti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana.Toimialue on jaettu erikokoisiin urakka-alueisiin pääasiassa kuntarajojen mukaan ja tarjous voi koskea yhtä tai useampaa aluetta. Tämä mahdollistaa kaikkien toimijoiden tasapuolisen mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuun, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala.

Tarjoukset tulee jättää sähköisesti 31.12.2017 mennessä.

Sako- ja umpikaivolietteiden keräys siirtyi Pirkanmaan Jätehuollolle 1.1.2017 alkaen. Uudelleenkilpailutuksesta huolimatta viranomaisen päätös siirtyä kunnan järjestämään lietteiden kuljetukseen on lainvoimainen ja sako- ja umpikaivotyhjennykset tulee tilata Pirkanmaan Jätehuollolta.