Lietteiden uudelleenkilpailutus saatiin päätökseen

Pirkanmaan Jätehuollon lietekuljetukset on kilpailutettu uudelleen markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti. Markkinaoikeus kumosi lokakuussa Pirkanmaan Jätehuollon tekemän hankintapäätöksen, koska se ylitti EU-kynnysarvon.

Uuden kilpailutuksen jälkeen hankinta toteutettiin hankintalain mukaisesti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana ja se koski asumisessa syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräystä ja kuljetusta Pirkanmaan Jätehuollon omistajakuntien alueella, Nokian kaupungin ja Juupajoen kunnan aluetta lukuun ottamatta.

– Uusi EU-hankinta ei tuonut lisäarvoa kilpailutukseen tarjousten määrässä eikä hintatasossa. Tarjouksia jätettiin hieman edellistä kilpailutusta vähemmän, ja hankinnasta olivat kiinnostuneita lähinnä kotimaiset ympäristöyritykset. Paikallisten yritysten kiinnostus jäi yllättävän vähäiseksi, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala.

Suurimman osan urakka-alueista tyhjentää 5. maaliskuuta lähtien Eerola-Yhtiöt Oy. Mouhijärven ja Suodenniemen alueelle urakoitsijaksi valittiin paikallinen Kuljetusliike Finska Oy.

Uudelleenkilpailutuksesta huolimatta viranomaisen päätös siirtyä kunnan järjestämään lietteiden kuljetukseen on lainvoimainen ja sako- ja umpikaivotyhjennykset tulee tilata Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta (Nokian kaupungin aluetta lukuun ottamatta). Sako- ja umpikaivolietteiden keräys siirtyi Pirkanmaan Jätehuollolle 1. tammikuuta 2017 alkaen.