Kunnan vastaus Maikki Hämäläinen-Ylikahrin yleisönosastokirjoitukseen

Himminkodon pitkä- ja lyhytaikaishoidon piirissä olevien asukkaiden/asiakkaiden omaisille järjestettiin omaisten ilta 22. maaliskuuta. Omaisia ja muita kiinnostuneita oli paljon paikalla, mikä ilahdutti vanhustyön työntekijöitä.

Ymmärrämme, että muutokset aiheuttavat aina huolta vanhuspalveluiden asiakkaille ja heidän omaisilleen. Siksi omaisten illassa keskityttiin pääasiassa tuleviin muutoksiin asukkaiden ja asiakkaiden arjessa. Etenkin maksujen muutoksia käytiin tarkasti läpi ja esimerkkien avulla kerrottiin, miten maksut muuttuvat. Monet paikalla olleista omaisista olivat tyytyväisiä kuulemaansa ja osa myös kävi erikseen kiittämässä hyvästä infosta. Omaisia pyydetään huhtikuun aikana asukaskohtaisiin hoitoneuvotteluihin, joissa käydään yksilöllisesti muutokset läpi. Myös omaisten tuntemuksia kuunnellaan ja viedään eteenpäin toiveita jatkosta.

Valmistelussa on otettu kuntalaisten ääni monin tavoin huomioon. Esimerkiksi seniorineuvoston kannanotto ja huoli asiakkaiden rahojen riittävyydestä on vaikuttanut asiakasmaksujen valmisteluun sekä hyvinvointilautakunnan päätökseen. Viranhaltijat huomioivat seniorineuvoston ja eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien kannanoton mm. siten, että ns. käyttövara on 159 euroa kuukaudessa ja aikaisemmin esitetystä ns. hygieniamaksusta (alkuperäinen esitys 40–50 euroa/kk) luovuttiin. Lisäksi säännöllisesti vähintään 14 vuorokautta kuukaudessa palvelua käyttävien osalta maksu on 17,90 euroa hoitopäivältä. Tämä tarkoittaa, että maksukaton tyyppinen ratkaisu saatiin luotua paljon jaksohoitoa käyttäville.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri nostaa kirjoituksessaan esiin myös jaksohoitopaikkojen vähentämisen. Osa jaksohoitopaikoista on ollut jo useiden vuosien ajan lähinnä pitkäaikaispaikkaa odottavien käytössä.  Palvelut ovat ajan saatossa kehittyneet, ja nykyisin on tarjolla myös muita varteenotettavia palvelumuotoja kuin jaksohoitopaikkoja Himmissä. On kuitenkin totta, että säännöllistä jaksohoitoa ei ole tarjolla samalla tavalla kuin aiemmin.

Lempäälän kunta arvostaa omaishoitajien työtä ja heidän jaksamisensa on meille ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi palvelusetelin avulla voimme järjestää lyhytaikaista hoivaa muualla tai vaikkapa tarjota päiväkeskuspäiviä omaishoitajan jaksamisen tueksi. Palveluseteli mahdollistaa myös asiakkaan valinnanvapauden. Lisäksi ikäihmisten perhehoito on yksi palvelumuoto, jota vahvistetaan.

Mielipidekirjoituksessa mainituista mahdollisista lisäkustannuksista voidaan todeta, että vuodesta 2015 eteenpäin Lempäälän kunta ei ole joutunut maksamaan siirtoviivemaksuja. Ns. hoidon porrastus toimii tältä osin hyvin. Himminkodon muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi ei tuo tähän asiaan heikennystä.

Koko kunnan toimintaperiaatteena on, että suunnittelemme tulevaisuuden palveluita yhdessä. Tähän osallistuvat niin päättäjät kuin viranhaltijatkin. Iäkkäiden henkilöiden palveluiden suunnittelussa ovat aktiivisesti mukana hyvinvointilautakunta, seniorineuvosto, viranhaltijat, omaiset ja muut yhteistyökumppanit sekä uuden kuntakeskuksen suunnittelun tiimoilta myös Kiinteistö Oy Sirkkavuori. Yhdessä tekemällä ja toinen toisiamme kannustamalla saamme hyvää aikaiseksi.

 

Heidi Rämö, kunnanjohtaja

Vesa Helin, hyvinvointijohtaja

Leila Haakana vt. vanhustyön johtaja

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?