Katoavatko taksit maaseudulta?

– Suomessa taksiliikenne ja apteekkitoiminta ovat olleet viimeiset sääntelyn alaiset liiketoimet. Lakimuutoksella halutaan purkaa taksien määräsääntelyä. Tätä päivää tämäkin, Perttu Peltoniemi toteaa. Kuva: Katariina Rannaste

Taksiala on valmistautumassa merkittävään muutokseen, jonka myötä taksien nykyiset lupakiintiöt poistuvat ja kyytien hinnoittelu vapautuu.

– Kyseessä on taksialan historian suurin muutos, sanoo lempääläläinen taksiautoilija ja Tampereen aluetaksin hallituksen jäsen Perttu Peltoniemi.

– Muutos koskee jokaista taksinkäyttäjää, sillä jatkossa käyttäjän on esimerkiksi osattava kysyä hinta ennen kuin matka alkaa. Kuluttajalle oleellista onkin löytää luotettava taho, jonka kanssa haluaa toimia, Peltoniemi toteaa.

Samalla poistumassa ovat taksien päivystysvelvollisuus ja aluerajat.

– Lempäälässä on 23 autoa, ja tähän asti kuljettajilla on ollut lainmukainen päivystysvelvollisuus. Nyt kun asemapaikkavelvoite poistuu, lempääläläiskuski voi päivystää vaikka Helsingin rautatieasemalla.

Uusi laki tulee voimaan 1.7. Uudistusten vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

– Ilmassa on yhä paljon kysymysmerkkejä, emmekä varmuudella tiedä mitä muutos tuo tullessaan, Peltoniemi toteaa.

– Vaikka laki muuttuu, eivät kyydit ja tarve häviä mihinkään, hän huomauttaa.

Lakimuutoksen myötä markkinat aukeavat kilpailulle ja myös ulkomaisille toimijoille.

– Jatkossa markkinat ohjaavat. Eli siellä missä on markkinat, siellä on tarjonta. Jos markkina on iso, hinnoittelu on dynaamista. Hinnat vaihtelevat ruuhkahuippujen mukaan. Arkena ja ruuhkahuippuina hinnoissa voi olla isot erot.

– Mutta hiljaisessa maalaiskylässä ei oletettavasti tarjontaa juuri synny, Peltoniemi huomauttaa.

Jos kaukana keskuksesta asuva ikäihminen haluaa kulkea terveyskeskukseen taksilla, kuinka se jatkossa sitten onnistuu? Peltoniemen mukaan kysymys on aiheellinen, mutta syytä hätäännykseen ei ole.

– Muutos ei tule olemaan radikaali yhteiskunnan kustantamissa ajoissa, sillä niihin liittyy paljon lain määräämiä velvoitteita, ja laki ohjaa sen palvelun saantia.

Muutos on askarruttanut taksikuskejakin ja aiheuttanut huolta, jopa pelkoa elinkeinon säilymisestä. Toiset näkevät sen mahdollisuutena. Kun lupakiintiö katoaa, niin uudet kuin vanhatkin yritykset voivat kasvattaa automääriään.

– Näen muutoksen mahdollisuutena muuttaa ja kasvattaa  omaa liiketoimintaa. Tässä on mahdollisuuksia monenlaiseen. Esimerkiksi tavaraliikennepuolella yrittäjällä saattaa olla monta autoa, joista yksi ajaa postia ja toinen kaukokiitoa. Henkilöliikenteessäkin asiaa pitää lähestyä siitä näkökulmasta. Jatkossa myös melkein mikä tahansa moottorilla käyvä ajoneuvo kelpaa taksiksi.

– Muutos tuo myös taksin käyttäjälle enemmän vaihtoehtoja. Hän pääsee taksilla aiempaa halvemmalla, jos on valmis siihen, että matka kestää ehkä hieman pidempään tai että kyydissä on muitakin.

Lakimuutoksella pyritään saaman aikaan myös niin kutsutut matkaketjut, eli eri liikennemuotojen ja – palvelujen yhdistelyn toisiinsa. Visioidaan, että käyttäjä voisi tulevaisuudessa räätälöidä matkansa ja yhdistää lippuunsa esimerkiksi taksin, junan ja kaupunkipyörän.

– Matkaketjut tulevat olemaan iso juttu. On jo nähty, että suhde auton omistamiseen on muuttumassa ja tähän maailma on menossa.

Henkilöliikenne vapautuu niin määräsääntelyn kuin hinnoittelun osalta. Perttu Peltoniemi näkee muutoksen mahdollisuutena epävarmuustekijöistä huolimatta. – On mielenkiintoista olla murroksessa mukana. Tällaista ei ole koskaan henkilöliikenteessä ollut ja tuskin toiste tuleekaan. Kuva: Katariina Rannaste

 

Mikä taksiliikenteessä on muuttumassa?

Mm. taksien hinnoittelu ja taksilupien saaminen vapautuvat ensi kesänä. Kun lupakiintiö katoaa, uudet ja vanhat yritykset voivat kasvattaa automääriään. Laki liikenteen palveluista tulee voimaan heinäkuussa.

Taksinkuljettajien tulee jatkossakin suorittaa koe, mutta koulutusvaatimus poistuu. Kokeen osa-alueet ovat turvallisuus, matkustajan toimintarajoitusten huomioon ottaminen ja paikallistuntemus.

Taksamittari tarvitaan jatkossa vain, jos matkan hinta perustuu ajan tai matkan mittaamiseen. Mikäli asiakkaalle kerrotaan matkan sitova hinta etukäteen, taksissa ei tarvitse olla taksamittaria.