Pohjois-Hämeessä hirviluvista käytetty noin puolet

Pyyntilupia käytetty eniten Lempäälän alueella

Hirvestys on alkanut, ja sekä Lempäälän että Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten tavoitteella on jo käytetty noin 65 prosentti apyyntiluvista. Kuva: Suomen Riistakeskus

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen alueella on kaadettu tähän mennessä 1 322 hirveä. Kuluvalle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat jopa 2 700 hirven kaatamisen.

Ilmoitettujen hirvisaalistietojen mukaan tähän mennessä Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen alueella myönnetyistä pyyntiluvista on käytetty 49,1 prosenttia.

Alkukauden metsästyksessä korkein pyyntilupien käyttöaste eli noin 65 prosenttia on alueen länsiosissa Lempäälän seudun ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueilla. Erityisesti näillä alueilla on syytä pyrkiä korkeaan pyyntilupien käyttöasteeseen, jotta asetetut kannanhoidon tavoitteet voidaan saavuttaa.

Jahtikauden alun hirvisaalis on tyypilliseen tapaan hieman urosvoittoinen ja vasoja saaliissa on noin puolet. Loppukaudella naarashirvien ja vasojen osuutta saaliissa on tarpeen lisätä.

Hirvitiheystavoitteita pienennettiin viime keväänä Pohjois-Hämeeseen kuuluvilla hirvitalousalueilla. Luonnonvarakeskuksen viime keväänä tuottaman kanta-arvion mukaan hirvikanta oli tavoitetasoa korkeampi, minkä vuoksi metsästyksellä pyritään pienentämään hirvikantaa koko Pohjois-Hämeen alueella. Kuluvan kauden metsästyksessä tavoitteena on noin 15 prosenttia viime vuotta suurempi hirvisaalis.

 

Valkohäntäpeuran metsästyksessä tavoitteena on kannan pienentäminen etenkin alueen lounaisosissa vahvan peurakannan alueella. Alkukauden peurasaalis oli suositellun mukaisesti viime vuotta suurempi, vaikka pyyntiluvista on käytetty vasta noin viidennes. Metsästys vauhdittuu tyypillisesti uudelleen marraskuun lopulta alkaen. Valkohäntäpeuran metsästyksessä tavoitteena on painottaa metsästystä naaraisiin kannan tuottavuuden pienentämiseksi ja rakenteen tasapainottamiseksi.

Kuluvalla metsästyskaudella hirven metsästysaikaa on ensimmäistä kertaa jatkettu vuodenvaihteesta tammikuun puoliväliin. Vastaavasti valkohäntäpeuran metsästysaikaa on jatkettu tammikuun lopusta helmikuun puoliväliin saakka. Mainituilla aikaväleillä metsästyksen tulee kuitenkin tapahtua ilman koiraa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.