Vastustusta herättäneen Hiiroksentien asemakaavamuutos kunnanhallitukselle

3D-havainnekuva Hiiroksentielle suunnitelluista kerrostaloista. Kuva: Lempäälän kunta

Viime keväänä paljon keskustelua herättäneen Hiiroksentien asemakaavamuutos on etenemässä Lempäälän kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 10. syyskuuta kokoontunut yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Lempoisten asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

LVS kirjoitti hankkeesta viime keväänä useaan otteeseen.

Lue juttu: ”Tämä on Lempäälä, ei Vantaa” – Hiiroksentien hankkeesta järjestetyssä tilaisuudessa pohdittiin, ajetaanko alueen omakotiasujat tarkoituksella nurkkaan

 

Hankkeessa Lempoisiin kolmen omakotitalon tilalle ollaan rakentamassa kahta kerrostaloa, jotka olisivat neli- ja kuusikerroksiset. Hanke on saanut tienoon omakoti- ja kerrostaloasukkaat ärtymään muun muassa siksi, että ympäristön ja alueen luonteen koetaan muuttuvan liiaksi.

Hiiroksentien asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä huhti-toukokuussa. Viranomaislautakunta, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo jättivät kaavaehdotuksesta lausuntonsa. Hankkeesta muistutuksen jätti Asunto Oy Lempospuisto, Pro Hiiroksentie -liike ja kaavamuutoksen hakijat.

Palautteen perusteella kaavakarttaan tehtiin muutoksia muun muassa kahden uuden kerrostalotontin rakennusoikeuksiin ja tontin rajan siirtämiseksi maanomistusrajalle. Rakennusoikeudet on nyt jaettu tonttien kesken siten, että korkeammalla rakennuksella on suurempi ja matalammalla pienempi rakennusoikeus. Yhteenlaskettu rakennusoikeus ei muutu. Kahden Tampereentien varressa sijaitsevan taloyhtiön tonttien rajaa on myös muutettu siten, että se noudattaa nyt maanomistusrajaa.

 

Lue lisää Hiiroksentiestä:

Hiiroksentien kerrostalohanke harmittaa kerrostaloasujiakin – ”Kaikki menee, mikä on kaunista ja ihanaa”

”Tämä on niin suurta hulluutta, ettei tämä saa mennä läpihuutojuttuna” – Asukkaat pöyristyivät Hiiroksentielle suunnitellun kerrostalohankkeen etenemisestä ja kunnan vaiteliaisuudesta