Piikki: Tasa-arvosta

Suuri osa työehtosopimuksista on näihin aikoihin katkolla. Neuvottelujen alku ei ole luvannut helppoja ratkaisuja, ylityökieltoja ja lakkouhkia on luvassa lisää. Naisvaltaisten matalapalkka-alojen tilanne nostetaan varmasti myös esiin.

Syksyn mittaan on silmiin sattunut muutama kirjoitus, joissa on ihmetelty ja oltu jopa huolissaan siitä, että edelleen on olemassa naisten ja miesten ammatteja. Näinhän ei tarkalleen ottaen ole, mutta kirjoittajat tarkoittavat varmasti nais- ja miesvaltaisia aloja. Asian korjaamiseksi on esitetty muutoksia opiskelijavalintoihin. Tarkoittaisiko se sitä, että kummallekin sukupuolelle muodostettaisiin kiintiöt, ja esimerkiksi hoitoalan koulutuspaikoista varattaisiin suunnilleen puolet miehille. Siitäkin huolimatta, että miespuolisia hakijoita ei riittäisi.

Kuulostaa vaaralliselta ajattelulta. Ihmisiä ohjattaisiin väkisin aloille, joista he eivät ole kiinnostuneita. Vaikka he suoriutuisivat opiskelusta, motiivi ammatissa toimimiseen ei olisi paras mahdollinen, ja voi vain kuvitella, mitä seurauksia siitä olisi esimerkiksi hoitoalan tehtävissä.

Monet miehet ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalasta ja hyvä niin. Samoin monet naiset ovat halukkaita toimimaan miesten valtaamilla aloilla. Kun valintaa ohjaa kiinnostus, ei sukupuolella todellakaan ole väliä. Pakottamalla ja kiintiöitä muodostamalla ei asioita ratkaista. En usko siihen edes opetusalalla, vaikka siellä pientä huolta aiheuttaakin miesten vähäinen hakeutuminen opettajakoulutukseen. Kouluissa kun olisi jatkossakin hyvä olla lapsille miehenmalleja.

Ongelma ei ole eri alojen sukupuolijakauma, vaan palkkaus. Totuus on, että naisvaltaisilla aloilla palkat ovat keskimääräistä pienempiä. Mistä se johtuu? Syyt juontuvat varmasti pitkälle historiaan, eikä minun tietoni riitä asian analysointiin. Valitettavasti tätä vääryyttä on vaikea korjata kovin nopeasti, ja siksi naisen euro on vielä pitkään 80 sentin vaiheilla. Onneksi samasta työstä sentään maksetaan useimmiten kummallekin sukupuolelle sama palkka.

Rahallista epätasa-arvoa lisää vielä se, että naiset joutuvat maksamaan monista tuotteista ja palveluista miehiä enemmän. Hiusten leikkuun hinnoittelun lisäksi voi kysyä, miksi esimerkiksi samankaltaisista kengistä tai samanmerkkisistä farkuista naisten mallit maksavat enemmän.

Osa tasa-arvokeskustelusta tähtää pidemmälle kuin samaan palkkaukseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. Joidenkin tavoitteena on häivyttää sukupuoliroolit kaikesta, suorastaan kieltää miesten ja naisten, poikien ja tyttöjen olemassaolo. Mies-sana yritetään poistaa myös ammattinimikkeistä. Joidenkin nimikkeiden osalta on löydettävissä luonteva sukupuolineutraali sana, mutta väkisin väännetyt luomukset kääntyvät itseään vastaan.  On vaikea uskoa, että lähinnä huvittavilta tuntuvat ammattinimikkeet edistäisivät tasa-arvoa.

Uskot sitten luomiskertomukseen tai evoluutioon, ihmiskunnan kuten muidenkin lajien tarkoitus on olemassaolon jatkuminen. Siihen tarvitaan toistaiseksi molempia sukupuolia.

Kirjoittajan nimimerkki on sukupuolineutraali

 

Lue myös:

Piikki: Taloutta ja kulttuuria