Taksimatkan hinnaston on jatkossa oltava taksissa näkyvällä paikalla – Hinnasto voidaan sijoittaa jopa ajoneuvon katolle

Haivainnekuva hinnastosta. Taksimatkan hinnan on näyttävä jatkossa taksissa, ja hinnasto voi näyttää tältä.

Taksien on jatkossa ilmoitettava taksimatkan hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet matkustajalle kirjallisesti siten, että ne ovat havainnoitavissa taksin ulkopuolelta ennen matkan alkua.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä hinnasto tulee esittää ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa, muualla ajoneuvon oikealla sivulla tai muutoin ajoneuvon oikealle sivulle näkyvässä paikassa, siten että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa. Hinnasto voidaan sijoittaa myös esimerkiksi ajoneuvon katolle.

Hinnasto on ilmoitettava joko keltaisella pohjalla mustalla tekstillä tai mustalla pohjalla keltaisella tekstillä. Hinnastossa on ilmoitettava matkan hinta tai sen hinnan määräytymisen perusteet
ja voimassa oleva hinnasto. Jos käytössä on vähimmäishinta, on se ilmoitettava hinnastossa.

Määräys koskee yksinomaan yksittäisiä palvelutilanteita, eli taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.

Määräys tulee voimaan 1. helmikuuta 2020, ja sillä pyritään yhtenäistämään nykyistä kirjavaa hinnoitteluilmoituskäytäntöä.