BirdLife muistuttaa lintujen pesimärauhasta – pidä koira kytkettynä

Laulujoutsen pesällään. Jukka T. Helin näki vapaana olleen koiran lähtevän arvokkaalla lintualueella juoksemaan luhtaa pitkin kohti laulujoutsenen pesää. Kuva: Jukka T. Helin

Kaikilla linnuilla – myös rauhoittamattomilla – on laissa määritelty pesimärauha, siksi koirat pitää pitää nyt kytkettyinä.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, Birdlife Pirkanmaan puheenjohtaja Jukka T. Helin muistuttaa, että varsinkin lintuvesillä on toimittava vastuullisesti lintujen pesimärauha-aikaan.

– Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti vesistöjä ruopattaessa, vesikasvillisuutta niitettäessä, ranta-rakentamisessa, rantapuustoa ja -pensaikkoa raivattaessa ja vesillä liikuttaessa. Lintuvesillä tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä heinäkuun puoliväliin saakka. Kurjen, kaulus-haikaran ja joutsenen pesimäalueilla häiriötä tulisi välttää elokuun loppuun asti, hän sanoo.

Helin painottaa, että lintuluodoilla on vältettävä häirintää heinäkuun loppuun.

– Pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousua ja leiriytymistä tulee välttää lintuluodoilla pesimäaikana. Veneiltäessä kannattaa pitää riittävää suojaetäisyyttä sekä välttää ison aallokon syntymistä ja turhaa melua.

Kaakkurin ja kuikan pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti rantarakentamisessa ja alueella liikuttaessa esimerkiksi veneilyn, kalastuksen tai retkeilyn yhteydessä elokuun loppuun saakka.

 

Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää mm. suo-ojituksissa, metsänhakkuissa ja turpeenotossa. Häiritseviä toimenpiteitä on vältettävä elokuun loppuun saakka. Myös etolintujen pesäpaikoilla tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä elokuun loppuun asti.

– Metsät ovat uhanalaisten lintulajien tärkeä elinympäristö. Metsälintujen pesimärauhan turvaaminen olisi hyvä huomioida mm. hakkuissa, metsäautoteitä rakentaessa, metsäojituksissa ja maa-ainesten otossa.

Luonnonsuojelulain mukaan sellainen rauhoitetun linnun pesäpuu, joka on asianmukaisesti merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu.

 

– Tässä yhteydessä on jälleen kerran muistutettava myös koirakurista lintujen pesimäaikaan. Metsästyslain mukaan ulkona oleva koira on pidettävä elokuun 19. päivään saakka kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Taajamassa koira on aina pidettävä kytkettynä, sanoo Helin, jonka mukaan valtaosa koirien omistajista on vastuullisia ja ottaa huomioon lintujen pesintäkauden. Mutta on havaittavissa myös valitettavasti niitä, jotka eivät tunne riittävää vastuuta. Kiitokset kaikille vastuullisille koiranomistajille.

– Lisäksi kissojen omistajien on valvottava kissojen vapaana kulkemista niin, etteivät ne pääse häiritsemään lintuja tai niiden pesintää.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?