Oma tai naapureiden yhteinen jäteastia on hyvä vaihtoehto mökille

Erkki Honkasalo (17.2.) kirjoitti mökin jätehuoltomaksujen kohtuullisuudesta. Kuten hän jo kirjoituksessa totesi, taustalla on jätelaki, jonka mukaan jätehuolto on kiinteistökohtainen palvelu. Eli myös mökillä pitää olla jätehuolto järjestettynä. Jätteitä ei voi lain mukaan kuljettaa toiseen kiinteistöön.

Jätemaksua ei myöskään kerätä Vesilahden kunnalle, vaan maksulla katetaan jätehuollon järjestämisestä koituvat kustannukset, mm. kuljetus ja käsittely.

 

Tässä vinkit, joilla omaa jätemaksuaan voi kohtuullistaa.

Vuosimaksuasiakkuuden vaihtoehtona hyvä ja edullinen tapa järjestää mökin jätehuolto on oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia. Tämä edellyttää, että jäteauton reitti kulkee lähistöllä ja tie soveltuu jäteautolle. Se selviää asiakaspalvelustamme.

Oman sekajäteastian tyhjennys maksaa Vesilahdessa 6,14 euroa/kerta (240 l). Pirkanmaan Jätehuolto tuo jäteastian maksutta käyttöön. Tyhjennyksen voi ottaa vaikka kerran kuussa ja sellaisiksi kuukausiksi, kun mökillä aikaa viettää. Jätemaksu on kuitenkin vähintään 22,79 euroa/vuosi, joka jätetaksaan perustuva vähimmäishinta.

 

Toinen tapa säästää on naapureiden yhteinen jäteastia. Siinä jätemaksu jaetaan kimppaan osallistuvien kesken. Kimpasta tehdään kirjallinen sopimus, ja laskutus perustuu jäteastian kokoon ja tyhjennyskertoihin. Lähetämme jokaiselle osallistujalle oman laskun. Kimppaohjeet ja -lomake löytyvät verkosta.

 

Päivi Kaarne

laskutuspäällikkö

Pirkanmaan Jätehuolto