Vili Paija: Nuortenkin on kannettava vastuunsa

Nuoret ovat nykyisessä koronakeskustelussa hyvin esilläoleva ryhmä. Mediasta saakin usein lukea kuinka vaikeaa nuoren elämästä on koronan myötä tullut ja kuinka rajoitukset tämän ikäryhmän osalta olisi mahdollisimman nopeasti purettava.
Ymmärrän hyvin yhteiskunnan huolen mutta malli, jossa globaalin pandemian aikana kohdistetaan rajoituksia painotetusti esimerkiksi aikuisväestöön ei kuulosta toimivalta. Koronavirus ei katso enää ikää ja siksi olisi loogista ajatella sen leviävän siellä, missä parhaat olosuhteet ovat.
Brasilian tämänhetkinen tilanne on tästä hyvä esimerkki. Pandemia-aikaa nuorena eläneenä kuulutan itse tiukempien rajoituksien perään, enkä sulje pois myöskään etäopiskelun mahdollisuutta. On mielestäni absurdia korostaa vähäisten ihmiskontaktien merkitystä, mutta samalla jatkaa lähiopetusta lähes normaalisti. Etäopetusajan alle kymmenen henkilön viikkokontaktini on lähiopetuksen myötä paisunut kymmeniin, ellei satoihin lisäkontakteihin, enkä usko olevan ainoa.
Mediassa on puhuttu paljon etäopetuksen haitoista ja sen myötä nuorten lisääntyneistä ongelmista. Asioilla on kuitenkin aina kääntöpuolensa: Kuinka montaa oppilasta ahdistaa nyt lähiopetus? Olen ollut aiemminkin varovainen, mutta suhtautuminen muuttuu todella, kun pahin tapahtuu: Lähisukulainen on hetkessä sairaalassa, sitten teholla ja hetken kuluttua häntä ei enää ole. Et voi tehdä mitään. Käydä kerran katsomassa, kun kaikki on varmaa. Lasiseinän läpi on kuitenkin hyvin vaikea hyvästellä, joka tekee asian käsittelystä vaikeaa. Pelko on joka hetkessä läsnä, ”Mitä, jos se tapahtuu uudestaan?”.
Näihin valitettaviin toimiin kuitenkin joudutaan entistä enemmän turvautumaan, mitä vapaampaa ja sen myötä riskialttiimpaa elämisestä tehdään. Pandemia ei ole vielä ohi ja sen vuoksi riskintorjuntaa tulee jatkaa. Jatkuvasti tulee etsiä uusia ja tehokkaampia toimintatapoja. Yksi riskiä vähentävä keino voisi olla hybridiopetuksen, eli vuorottelevan lähi- ja etäopetuksen laajentaminen perusopetukseen. Myöskin toimintamalli, jossa etäopetus kohdennettaisiin aiemmin siitä hyvinselviytyviin oppilaisiin, tai heihin jotka siitä muulla tavoin hyötyvät voitaisiin ottaa harkintaan.
Kehitettävää löytyy aina, mutta onnistumisiakin löytyy. Siksi haluankin kiittää kaikkia tahoja, jotka yrittävät parhaansa mukaan järjestää meille mahdollisimman turvallista arkea. Tilanne ei ole kenellekään helppo ja siksi meidän nuortenkin on kannettava vastuumme pandemian hillitsemisen osalta
Kirjoittaja opiskelee peruskoulussa ja tähtää lukioon. Hän on oppilaskunnan varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen.