Seniorit, uusi voimavara

Maakunnallinen sote, mikä nyt näyttäisi olevan tulossa, vaikuttaa puhuttua enemmän kuntiin, kuntalaisiin ja myös liike-elämään. Lempäälän Seniorineuvosto näkee muutoksessa mahdollisuuden eri ikävaiheissa olevien vanhusten ”kunnianpalautukseen” ja haluaa valottaa kunnan päättäjille, yrityksille ja kuntalaisille, mitä se merkitsee.

Vanhukset eivät enää ”kuluerä”

Me vanhukset toivottavasti vapaudumme kunnalle paljon kustannuksia aiheuttavien, ”ei niin toivottujen” kansalaisten roolista tuloa tuottaviksi, toivotuiksi ja jopa kilpailluiksi ihmisiksi. Sen jälkeen kun maakunta/hyvinvointialue valtion rahoituksella vastaa meidän terveydenhuollostamme sekä hoivasta ja huollosta, meistä tulee kunnalle nettotuloa tuottavia taloudellisestikin hyödyllisiä kuntalaisia iästä tai kunnosta riippumatta. Sosiaali- ja terveyspalveluita lukuun ottamatta vanhukset ja vielä työelämässä olevat senioritkin aiheuttavat äärimmäisen vähän muita menoja.

Meistä tulee ”tuottoerä”

Me maksamme eläkkeistämme kunnallisveroa. Kunnan verotulokertymän lisäksi olemme huomattava kuluttajajoukko, joka varmasti kiinnostaa yrityksiä. ”Rasiteleiman” hälventyminen vanhusten yltä helpottaa yrityksiä myös kehittämään entistä vapautuneemmin tuotteitaan ikäihmisiä houkuttaviksi. Suuret ikäluokat ovat muuttaneet maailman menoa kaikissa ikävaiheissaan ja niin ne tekevät myös eläkeläisinä. He eivät tyydy edellisten sukupolvien hiipuvaan rooliin, vaan haluavat toimintaympäristön, jossa voi tehdä sitä, mistä on aina haaveiltu. Tässä kunnalla on mahdollisuutensa.

Seniorikylki edellä

Nyt pitäisi kaivaa esille eri ikä- ja vanhenemisvaiheissa olevien vanhusten elämisen, viihtymisen ja kuluttamisen kannalta merkitseviä asioita ja panostaa niiden kehittymiseen. Vanhusten huomioon ottaminen kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa ei vain lakiin perustuvana velvollisuutena vaan mahdollisuutena, toisi Lempäälälle etulyöntiaseman kilpailtaessa elinvoimaa tuottavista asukkaista, yrityksistä, työpaikoista ja työvoimasta.

Kaikenikäisten luonnollinen kohtaaminen

Samalla on huomattava, että useimmiten vanhusten elämää parantavat olosuhteet ovat ihanteellisia myös lapsiperheille eivätkä ole ainakaan haitaksi muullekaan väestölle. Muutamissa paikoissa Suomessakin on huomattu, että eri-ikäisten henkilöiden luonnollinen kohtaaminen niin asumisympäristöissä kuin kulttuuri- ja muissakin riennoissa rikastuttaa kaikkien elämää.

Vanhukset merkitsevät työpaikkoja

Maakunnan vanhusten hoito- ja palveluhenkilöstöä sijoittuu työskentelemään Lempäälään siinä suhteessa kuin täällä on vanhuksia. Toisin sanoen vanhukset merkitsevät tässäkin suhteessa työpaikkoja. Kilpailu maakunnan henkilöstön sijoittumisesta kuntiin voidaan kääntää Lempäälän eduksi.

Mahdollisuudet haltuun kuntastrategiassa

Vanhukset mahdollisuutena pitäisi ottaa haltuun jo uutta kuntastrategiaa tehtäessä. Kun puhun vanhuksista siihen kuuluvat virallista vanhuusikää vasta lähenevät senioritkin. Lapin yliopiston professori Simo Koskinen on määritellyt ikäihmisten ikääntymisvaiheet mielestäni osuvasti go go, slow go ja no go eli liikkuvat, hitaasti liikkuvat ja liikkumattomat. – He kaikki ovat kunnalle mahdollisuus.

Seniorineuvoston tukemana
Reijo Fredriksson