Ikäihmiset äänestämään – on meidänkin palveluista kyse

Olemme suurten muutosten edessä, missä kunnilta siirtyvät niin terveys- kuin sosiaalipalvelutkin Pirkanmaan kattavan Hyvinvointialueen hoidettaviksi. Ei ole enää omaa terveyskeskusta tai omaa vanhuspalvelua.

Tulevien aluevaalien kautta valitaan neljäksi seuraavaksi vuodeksi päättäjät uusille Hyvinvointialueille. Heidän kauttaan  luodaana perustaa niille palveluille,  joita joka ikinen käytämme. On  arkemme sujuvuudesta kyse: miten toiminta järjestetään. Myös yhteistyömuotojen miettiminen ja luominen kuntien kanssa on tärkeää: yhteyksien pitää pelata;  kuntalaisten tarpeiden pitää kuulua uuteen organisaatioon.

Aina tärkein on ihminen itse mutta alkuun  pitää luoda perusta niin kuin rakennettavalle talolle jonka varaan hyvä talo, ja tässä tapauksessa hyvät palvelut, rakentuvat. Nyt lähdetään siitä liikkeelle.

Meidät ikäihmiset omanlaisine  tarpeinemme sivuutetaan helposti. Kotihoidossa olemme hukassa, omaishoitajat( omaishoitaja statuksen saaneet)) ja omaisiaanhoitavat( laaja joukko edellisten ulkopuolella olevia) uupuvat tuen ja avun puutteessa jne. Kuitenkin syvästi ymmärtää tulee se, että ikäihmiselle  elämässä mukana pysyminen merkitsee sitä, että saa tukea ja apua  nopeasti ja suoraviivaisesti  silloin kun sitä tarvitsee.

Tässä uudistuksessa on voitava luoda asiakaskeskeiset ja  joustavat palveluketjut  muistaen: Läheisyyttä, lämpöä, tukea ja turvallisuutta.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri,
aluevaaliehdokas (keskusta)