Millaisia päätöksentekijöitä aluevaltuusto tarvitsee?

Suomalainen demokraattinen päätöksentekojärjestelmä on kaikkine puutteineenkin toimiva ja kannatettava asia. Päätöksentekijöiksi tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä, jotta yhteisiä asioita päätettäessä ei jätettäisi ketään varjoon, eikä yhden ryhmän etu painottuisi liikaa. Tarvitaan myös päättäjiä, jotka puolustavat heitä, jotka eivät ääntään saa itse kuuluviin. Lapsia, vaikeasti vammaisia ja sairauden tai iän vuoksi toimintakykynsä menettäneitä muutamat ryhmät mainitakseni. Lisäksi pitäisi vielä muistaa puolustaa ympäristöä ja tätä kautta tulevia sukupolvia.

Aluevaalit ovat aivan uudenlaiset vaalit meillä Suomessa. Aluevaltuustossa tullaan päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimen toiminnasta. Ihan kaikille ehdokkaillekaan ei taida olla vielä ihan selvää se, mistä aluevaltuutetut tulevat päättämään.

Tulevat valtuutetut eivät päätä bensan hinnasta, poliisin resursseista tai maahanmuuttokysymyksistä. Sen sijaan he päättävät koko Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kirjaimellisesti syntymästä kuolemaan.

 

Jotta aluevaltuusto pystyy tekemään kestäviä päätöksiä on valtuutetuilla oltava ymmärrystä palvelujärjestelmästä ja aitoa halua kehittää näitä palveluita ja palvella asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Ilman kokemusta sosiaali- tai terveysalan työstä voi olla haastavaa hahmottaa, millaisia haasteita arjen työssä kohdataan ja millä tavalla palveluita olisi kaikkein järkevintä kehittää siten, että vaikuttavuus, asiakkaiden saama palvelu ja työntekijöiden hyvinvointi paranisivat.

Vastuullista päätöksentekoa on ymmärtää sekin, milloin ei ymmärrä tai tiedä jotakin asiaa ja pyytää tällöin lisätietoa asiasta. Ei siis vain luulla tietävänsä. Aluevaltuuston toimintakenttä tulee olemaan valtavan iso, eikä yhdelläkään päätöksentekijällä tai viranhaltijalla voi olla tietoa ja kokemusta kaikesta. Tällöin muiden kuunteleminen ja yhteistyökyky ovat päättäjän tärkeimpiä ominaisuuksia.

Toivon siis tulevien päättäjien olevan asiaansa perehtyneitä, yhteistyökykyisiä ja omatkin käsityksensä haastamaan pystyviä haasteita pelkäämättömiä rohkeita henkilöitä. Onnea vaaleihin!

 

Anita Huhtala,
aluevaaliehdokas (vihr. sit.)
lastenvalvoja