Palvelusetelien potentiaali hyötykäyttöön hyvinvointialueilla

Palveluseteliin liittyy monia hyötyjä, mutta sen käyttö on edelleen erittäin vähäistä. Kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista niiden käyttö oli vuonna 2020 vain 1,15 prosenttia. Suomalaisista jopa 63 prosenttia toivoisi enemmän palveluseteleitä terveydenhuoltoon ja 50 prosenttia lisäisi niiden käyttöä sosiaalihuollossa, kertoo Kantarin syyskuussa 2021 toteuttama kysely.

Palveluseteli on käytännössä julkisen sektorin myöntämä maksusitoumus, joka korvaa yrityksen tuottamasta palvelusta ennalta määrätyn kustannuksen.

Palvelusetelistä hyötyvät sekä asiakkaat, palveluntuottajat että hyvinvointialue. Palveluseteli nimittäin lisää palveluvalikoimaa ja samalla asiakkaan vapautta valita. Seteli onkin hyvä väline jonojen lyhentämiseen varsinkin nyt, kun korona-aika on kasvattanut hoitovelkaa.

Palveluseteleihin liittyy sekin etu, että niitä hyödyntämällä myös pienemmät sote-yritykset voivat tarjota osaamistaan uusilla hyvinvointialueilla. Pienten yritysten huomioiminen on tärkeää, koska peräti neljä viidestä sote-alan yrityksestä on enintään neljän hengen yrityksiä. Pirkanmaan Yrittäjät näkeekin, että palvelusetelien tarjoamat mahdollisuudet pitäisi ottaa hyötykäyttöön uutta hyvinvointialuetta luotaessa.

Palveluseteli on kaiken lisäksi tehokas tapa tuottaa palveluita. Jos julkinen sektori laskisi palveluille hintalappunsa täysin samoin perustein kuin yksityinenkin joutuu sen tänä päivänä tekemään, kävisi yksityisen sektorin tapa tuottaa kustannustehokkaasti palveluja selväksi entistä paremmin.

Hyvinvointialueille niin Pirkanmaalla kuin muuallakin Suomessa tarvitaan yhtenäinen ja läpinäkyvä laskentamalli, jolla yksityisen ja julkisen hintaa voidaan vertailla läpinäkyvästi ja jolla palvelusetelin arvo määräytyisi oikein. Hintojen täytyy sisältää samat kustannuserät aina kiinteistöistä hallintoon.

Maria Virtanen
Elinkeinoasioiden päällikkö
Pirkanmaan Yrittäjät