Aluevaltuutetulta: Psykedeelit lääkkeenä on vaarallinen tie

Kirjoittaja Veijo Niemi on kansanedustaja ja aluevaltuutettu (ps.)
Yksi hyvin tärkeä esille nouseva asia on monipalveluvaliokunnan valiokuntamietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista. Tätä asiaa olemme käsitelleet myös eduskunnan tarkastusvaliokunnassa. Asetetussa työryhmässä tehtävänä on valmistella kokonaisselvitys yllä mainituista palveluista Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Selvitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota mielenterveyspalveluiden ydinongelmiin, ja tavoitteena on löytää keinoja palvelujen tarjonnan ja kysynnän epätasapainon korjaamiseksi. Lisäksi pyritään parantamaan erikoissairaanhoidon sekä peruspalveluiden välistä työnjakoa, tiedonkulkua ja hoidonporrastusta. Ratkaisuja haetaan yhdessä henkilöstöä kuormittaviin tilanteisiin, ja tarvittaessa selvitystyössä tehdään myös rakenteellista ja hallinnollista arviointia.

Alkuvuodesta ollessani työmatkalla San Franciscossa tutustuimme tähän samaan ongelmaan, ja olin melko järkyttynyt kun paikalliset asiantuntijat esittelivät heidän ratkaisukeinojaan yllä mainittuihin ongelmiin. Ratkaisu on nimittäin psykedeelien tarjoaminen pieninä annoksina mielenterveysongelmiin. Näitä ovat muun muassa LSD ja MDMA, jotka on luokiteltu huumausaineiksi. Tämä on mielestäni vaarallinen tie ongelmien ratkaisuun ja pyrimme Suomessa vähemmän haitallisiin ratkaisumalleihin.

Toinen tärkeä asia tulevassa kokouksessa on vuoden 2024 talousarvion muuttaminen. Siinä esitetään palvelulinjojen välisiä kustannussiirtoja liittyen päivystysapuun 116117, sikiöseulontoihin, neuropsykologisiin kuntoutuksiin, kuulonhuollon maksusitoumukseen ja henkilösiirtoihin palvelulinjojen välillä.

Kaikkiaan tehdyt muutokset parantavat talousarvion toimintakatetta ja tilikauden tulosta. Vuosikatteen parantuminen parantaa siten myös investointien rahavirtaa, ja nostaa rahavarojen muutosta sekä vuoden lopun oletettua kassan tasoa.

Kokouksessa on myös Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen. Lain mukaan aluehallituksen on annettava tilikaudelta tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuuhun mennessä, ja luovutettava se tilintarkastajien tarkistettavaksi.

Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilikauden tulos oli 136,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä vuonna 2023 näyttäisi nousevan lähes 1,4 miljardiin euroon. Tarkastuslautakunta tulee esittämään tilintarkastuskertomuksen aluevaltuuston kokouksessa.

Näillä ajatuksilla kohden tulevaa kokousta.

Veijo Niemi

Kansanedustaja ja aluevaltuutettu (ps.)