Ongelmat eivät katoa hymistelemällä

Hyvinvointialueet kipuilevat rahoituksen kanssa, eikä valtavaa uudistusta ole saatu vielä maaliin asti. Se ei ole ihme, sillä uudistus oli pahasti myöhässä ja mittaluokaltaan valtava. Ongelmia esiintyy ja niitä ratkotaan koko ajan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola on oikeassa todetessaan haastattelussa, että pirstaleisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhdistäminen on niin suuri muutos, että helposti ei tule huomanneeksi, kuinka siitä huolimatta perusasiat toimivat. Sen sijaan Erholan yhä uudelleen toistelema kritiikki siitä, kuinka ongelmien esiintuonti herättää turhia pelkoja ja pitäisi lopettaa on pahasti pielessä.

Jos media jättäisi kertomatta havaitsemansa epäkohdat, se muuttuisi hyvinvointialueen markkinointikoneistoksi, mikä ei ole median tehtävä. Erhola luonnollisesti Pirhan vetäjänä puolustaa organisaatiotaan, kuten kuuluukin. Mutta esimerkiksi toteamus, että homma hoituu  hyvin ja sitä perustellaan hyvällä hoitoon pääsyn toteutumisella ontuu pahasti. Erhola pitää hyvänä tilannetta, kun 82 prosenttia suun terveydenhuollon asiakkaista pääsee hoitoon lakisääteisessä neljässä kuukaudessa. Siis joka neljäs. Mitä asiasta pitäisi ajatella sen viidennen, jonka hoito venyy yli lakisääteisen? Hoidon pitkittymiseen on ymmärrettäviä syitä lääkäripulasta alkaen, mutta ongelma ei poistu vaikenemalla.

Kuten Erhola toteaa, suureen tyytyväisten hoidettujen joukkoon mahtuu tyytymättömiä. Sen sijaan hän on väärässä siitä, että median tulisi vaieta havaituista epäkohdista. On eri asia rinnastaa tyytymätön nurina ja median tehtävä tuoda päivän valoon epäkohtia. Moni aluevaltuutettu kertoo saavansa enemmän tietoa valmistelussa olevista asioista mediasta kuin organisaatiolta, jota heidän pitäisi luottamushenkilöinä evästää.

Pirha on onnistunut perustehtävässään varsin hyvin, avuntarvitsijat saavat apua uudessakin organisaatiossa. Työtä riittää vielä, mutta siihen oikea lääke ei ole vaieta ongelmista. Yhteisenä tavoitteena tulee olla etsiä ratkaisut myös niihin puutteisiin. Jotta se viideskin hammaslääkäriä odottava saisi palvelunsa lakisääteisessä ajassa.