Hyvinvoinnin viisastenkivi

”Lähtökohtana voidaan pitää, että Pirkanmaan aluevaltuustoon saadaan hyvä ja vahva paikallinen edustus. Sitten ”isommilla” on, ketä kuunnella”, totesi Vesilahden emeritus kunnanjohtaja Erkki Paloniemi (LVS 12.1.). Hänet jo aiemmin tunteneena ja nyt ajankohtaisista hyvinvointialueen asioista keskusteltuamme olen vakuuttunut hänen ammattitaidostaan ja asiantuntijuudestaan.

Sote- ja maakuntauudistus ovat lainsäädännöllisesti aivan raaka-asteella. Suomen eduskunta on päättänyt, että hyvinvointialueet perustetaan, että niille siirtyy suuria tehtäviä ja että niiden hallintoon valitaan vaaleilla valtuusto. Siinä kaikki.  Puuttuu muun muassa rahoitus!

Jaan Erkki Paloniemen kanssa ajatuksen, ettei kenelläkään ole ’viisastenkiveä’ sanomaan etukäteen, miten kaikki muotoutuu. Poliittiset ristiriidat valtakunnan hallituksen sisälläkin tietävät epäselvän ajan jatkuvan vielä tovin.

Pirkanmaalla VATE eli väliaikainen valmisteluelin on määritellyt, että jos Pirkanmaalla pitäisi 20 minuutissa päästä terveysasemalle tai soten palvelupisteeseen, meille riittäisi 25 terveysasemaa. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet valtuutetut eivät ole kotikuntansa edustajia.  Heidän tulee katsoa kokonaisuutta ja tärkeämpää on ihmisten päästä palveluihin kuin se, missä ovat kuntien rajat. Paljon on vielä pähkinöitä purtavaksi.

 

Moni aluevaaliehdokas – varmaankin kaikki – ovat luetelleet jossakin yhteydessä periaatteitaan. Perinteinen jako vasemmiston ja oikeiston välillä kulkee palvelujen tuottamisen jakolinjalla. On kuitenkin aivan selvää, että hyvän yhteiskunnallisen palvelun rinnalla tarvitaan yksityisen alan sekä kolmannen sektorin palveluntuottajia varsin laajasti.

Hallintoon panostamisen sijasta olisi oikein panostaa rivitekijöihin, sairaanhoitajiin, palomiehiin, ensihoitajiin, lähihoitajiin jne.  Erkki Paloniemen ’pioneeriajatus’ suorittajaportaan kannustimista saa minulta kannatuksen. Pelko siitä, että hallinto ”vie kentän rahat” – on aiheellinen.  Aluevaltuusto tekee budjetin jakaen rahat toimialoille, mutta sen on myös aktiivisesti ohjattava tulevia virkahenkilöitä toimimaan ihmisten parhaaksi.

 

Olen useasti puhunut kansan edustajien (siis eduskunnassa, kuntien valtuustoissa ja nyt myös aluevaltuustoihin tulevien) työn velvoittavuudesta.  Itse haluan edustajakseni pätevän, ahkeran, kokeneen ja tunnollisen henkilön.

Pirkanmaan hyvinvointialueella asuu 500 000 ihmistä. Tampereen Seutukunnan alueella heistä on 400 000 ja Tampereella 244 000! Ehdokkaista puolet on tamperelaisia. Alueiden tasapuolisuuden turvaamiseksi tarvitaan aluevaltuustoon henkilöitä, joilla on kokemusta toisaalta pienen kunnan tarpeista kuin myös sitten tuon ison, yhtenäisen Tampereen Seutukunnan linjoista.

Tuore Evan tutkimus kertoo suomalaisten haluavan aluevaltuustoihin siihen aikaansa ja voimiansa suuntavia henkilöitä. Kaksi kolmesta Evan kyselyyn vastanneesta rajoittaisi päällekkäisiä tehtäviä.  Tähän toiveeseen on helppo yhtyä. On kuitenkin tärkeää, että valituilla uusilla luottamushenkilöillä olisi hyvät, laajat verkostot valmiina.

 

Nuo kaikki edellä esiin ottamani asiat ja ominaisuudet ovat aika haastavia täyttää. Tiedän emeritus kunnanjohtajan Erkki Paloniemen täyttävän ne ja olevan sanojensa mittainen mies, valtuutettu paikallaan edustamaan koko seutukuntaa sekä meitä ’periferiassa’ asuvia.

Toivon ihmisten lähtevän isolla joukolla äänestämään.  Äänestämättä jättäminen on ”ääni jollekin sellaisella toiminnalle, henkilölle tai aatesuunnalle”, jonka puolesta itse ei olisi valmis toimimaan tai jolle ei haluaisi valtaa antaa.

Hyvät ihmiset: kyselkää, keskustelkaa, lukekaa ja miettikää.  Ei tämä avaruustiedettä ole, mutta harkintaa vaativaa kuitenkin!

Mieti, kelle äänesi annat!

 

Heska Korhonen
Valkeakoski