Arvokas ikääntyminen ja merkityksellinen elämä painopisteeksi

Jokaiselle pirkanmaalaiselle tulee turvata arvokas ikääntyminen. Jokaisella tulee olla luottamus omasta ja läheisen näkökulmasta siihen, että jokaisen palvelutarpeeseen vastataan. Meillä tulee olla riittävästi sekä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen paikkoja, jotka tulee tuottaa monituottajamallilla. Lisäksi kotihoitoa tulee toteuttaa riittävässä määrin niille, jotka kykenevät ja joiden edunmukaista on asua vielä kotona.

Merkityksellisen ja arvokkaan ikääntymisen toteutuminen tarvitsee pohjalleen asennemuutosta koko yhteiskunnassa. Ikääntyneillä on arvokasta elämänkokemusta, jokainen on yksilö ja jokaisella ikääntyvällä on aidosti omia näkemyksiä ja mielenkiinnon kohteita. Ikääntyneiden toiveet tuleekin huomioida positiivisella tavalle etsiessä oikeaa ja soveltuvinta palvelua tai asumisyksikköä. Emme voi olla niin köyhiä Pirkanmaalla, ettemme voisi turvata ikääntyvien pariskuntien asumista yhdessä elämän viimeisiä vuosia.

Kotihoidossa, palveluasumisessa sekä muissa ikääntyneille suunnatuissa palveluissa tulee huomioida elämän merkityksellisyys. Asumispalvelujen tulee olla yhteisöllisiä, osallistavia sekä kunkin mielenkiinnonkohteiden huomioimista.

 

Sirpa Pursiainen

soteasiantuntija, ikäihmisten palveluasumisyksikön toimitusjohtaja (YTM)

maakuntavaltuutettu

aluevaaliehdokas, kristillisdemokraatit