Hirvivahinkokorvausten määrät ovat pysyneet ennallaan Pirkanmaalla

Hirvet ovat syöneet männynkuorta. Kuva: Olli Moilanen

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä vuonna Pirkanmaalla 40 000 eurolla. Ilmoitetut vahingot ja korvausmäärät ovat olleet viime vuosina samalla tasolla.

Koko maassa hirvivahinkokorvauksia maksetaan 0,7 miljoonaa euroa, kun viime vuonna korvauksia maksettiin 1,3 miljoonaa euroa. Eniten korvauksia maksetaan Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin.

−Hirvikanta on pienentynyt, ja vahinkojen määrä näyttää sen vuoksi laskeneen. Metsänomistajat voivat myös jättää vahinkoja ilmoittamatta, jos on epäilys, ettei korvauskynnys ylity, sanoo kehittämisasiantuntija Heikki Kuoppala Suomen metsäkeskuksesta.

Valkohäntäpeura voi olla osasyyllinen Pirkanmaan vahinkoihin ja Varsinais-Suomen kasvavaan vahinkomäärään. Metsävahingon aiheuttajan määrittäminen tarkasti on vaikeaa, koska syöntijälki on hirvellä ja valkohäntäpeuralla hyvin samankaltainen.

− Pirkanmaalla korvattavia vahinkoja on lähinnä Tampereen eteläpuolella ja Sastamalassa. Näillä alueilla on mukana myös valkohäntäpeuran aiheuttamia vahinkoja, toteaa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

 

Hirvi viihtyy talvella mäntyatimikoissa. Kuva: Vesa Tolonen

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.

Metsänomistajien on hyvä tarkistaa taimikoiden kunto vähintään kerran vuodessa. Paras ajankohta siihen on keväällä, kun lumi on sulanut ja lehtipuut ovat vielä lehdettömiä.

Metsänomistajat voivat hakea Metsäkeskuksesta korvausta hirvieläinvahingoista.