Ilmastotyön arkipäiväistyminen kertoo laajasta asenne- ja toimintamuutoksesta

Mietin toimitusjohtajamme Olli Sirénin kanssa viime vuoden marraskuussa, minkälaisista uudenlaisista sisällöistä mediaperheemme lukijat, kuuntelijat ja seuraajat olisivat erityisen kiinnostuneita. Aivoriihemme päätelmäksi valikoitui ilmastonmuutos, koska se on esillä tavalla tai toisella joka päivä maailmassamme. Näin syntyi tahto toimittaa tämä teemalehti.

Lehden nimen keksiminen olikin jo useamman keskustelun takana. Parhaan ja osuvimman nimiehdotuksen järkeili poikani Jussi-Blokess Pulkkinen. 28-vuotias nuoriaikuinen kiteytti asian ytimen: MUUTOS – ilmastoystävällinen ja kestävä elämä. Sellaisen aviisin olet nyt saanut käsiisi.

Pirmedioiden paikallissanomalehtien toimittajat ja mainosmyyjät ovat eläneet antoisaa aikaa tehdessään MUUTOS-teemalehteä. Keskustelut, haastattelut ja tapaamiset ovat syventäneet jokaisen tietoisuutta ilmastotyön moni-ilmeisyydestä ja laaja-alaisuudesta.

Ilmastonmuutoksen hillitsemistä edistävässä CANEMURE-hankkeessa projektipäällikkönä työskentelevä Liisa Hyttinen sanoi tärkeät sanat: ilmastotyö on jo arkipäiväistynyt Pirkanmaalla. Hänen mukaansa ilmastotyön rintama laajenee koko ajan. Kun jokin uusi asia muuttuu jokapäiväiseksi tekemiseksi, silloin se on yleisesti arvostettua ja merkitykselliseksi koettua. Uudenlaisen ajattelun takana ja toteuttajina on riittävän laaja ihmisjoukko.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran vanhempi neuvonantaja, tamperelainen Oras Tynkkynen nostaa julkiseen keskusteluun yksilön, kansalaisen kannalta arvokkaita asioita. Tynkkynen soisi, että yhteiskunnassamme päästäisiin ripeästi pois raja-aidoista, jotka ilmastotyön merkeissä ovat nousseet maaseudun ja kaupunkien välille. Hän painottaa sitä, että asia on yhteinen. Tynkkynen taitaa konkretian. Hän muistuttaa, että esimerkiksi punaisen lihan ystävät voivat jatkaa tavallaan; ilmastotyö toteutuisi siinä, että lihansyöjä valitsee kotimaisen tuottajan tarjoaman vaihtoehdon.

MUUTOS-lehti todentaa, että ilmastotyöllä on monta puolta. Demokraattinen yhteiskuntajärjestelmämme mahdollistaa laajan keskustelun. Sillä on ratkaiseva vaikutus siihen, miten me kaikki pärjäämme jatkossa ponnistellessamme hiilineutraalisuuden tiellä.

MATTI PULKKINEN
Tuottaja