Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin saalismäärässä jälleen kasvua

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyskausi päättyi helmikuun puolivälissä. Koko maassa saaliiksi saatiin 74 000 valkohäntäpeuraa, 20 400 metsäkaurista ja 245 kuusipeuraa. Saalismäärät kasvoivat aikaisemmasta, ja olivat jälleen ennätystasolla.

 

Valkohäntäpeuran saalismäärä nousi edelliskaudesta noin 4 000 kaadetun eläimen verran eli noin kuusi prosenttia. Kaadetuista valkohäntäpeuroista 52 prosenttia oli vasoja ja aikuisista saalispeuroista 51 prosenttia oli naaraita. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin koko maassa noin 70 prosenttia. Saaliista 95 prosenttia kertyi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilta. Pohjois-Hämeessä ammuttiin 4 843 valkohäntäpeuraa. Tiheimmän peurakannan alueilla tavoitteeksi on asetettu peurakannan leikkaaminen, ja valkohäntäpeuroja onkin kaadettu jo useana vuonna ennätyksellisen paljon. Tänä talvena lumiolosuhteet olivat jahdin kannalta suotuisat eteläistä ja lounaista Suomea myöten.

Päättyneellä kaudella metsästäjiä pyydettiin ensimmäistä kertaa kirjaamaan jahdin yhteydessä tehtyjä havaintoja valkohäntäpeuroista Suomen riistakeskuksen palveluun. Havaintokirjauksia kertyi yli 20 000 kappaletta, ja ne sisälsivät yksittäisiä havaintoja yli 60 000 eläimestä.

− Aineisto antaa aiempaa tarkemman kuvan muun muassa peurakannan rakenteesta ja tuottavuudesta, ja luo siten edellytyksiä valkohäntäpeuran kanta-arvion kehittämiselle edelleen, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kiittelee.

Kevättalvella 2021 kannan kooksi arvioitiin 125 000 eläintä.

Valkohäntäpeura on etenkin eteläisessä ja lounaisessa Suomessa erittäin merkittävä riistaeläin, jonka metsästykseen osallistuu vuosittain kymmeniätuhansia metsästäjiä. Päättyneellä metsästyskaudella valkohäntäpeuran metsästyksen voidaan arvioida tuottaneen noin 2,4 miljoonaa kiloa riistalihaa.

 

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Päättyneen kauden saalismäärä kasvoi noin kolme prosenttia edelliskaudesta. Metsäkauriita saatiin saaliiksi ympäri Suomen kaikilla riistakeskusalueilla, mutta selvästi eniten Varsinais-Suomessa, josta kertyi noin kolmasosa kokonaissaalismäärästä. Pohjois-Hämeessä ammuttiin 917 metsäkaurista.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?