Viime loppuvuoden urakkaa yritetään nyt toisen kerran: Kirkkojärven pohjassa olevat vesijohto ja painejätevesiviemäri uusitaan

Punaisella merkitty uusi paineviemäri kulkee Hauralasta reilun kilometrin matkan Hiidentien tuntumaan ja sinisellä merkitty uusi vesijohto 500 metrin matkan Myllyrantaan. Toimenpiteestäei  aiheudu haittaa alueen asukkaiden vedenkäytölle. Vesi- ja viemärijohtojen käyttämiseen ei tule työn aikana katkosta. Kuva: Lempäälän Vesi

 

Kirkkojärvelle ilmestyy pian lautta putkitöitä varten.

Kirkkojärven lahden aikainen jäätyminen Hauralassa vuosi sitten lokakuussa teki aikeet tyhjiksi, kun Lempäälässä oli tarkoitus laskea Kirkkojärven pohjaan sekä uusi vesijohto että uusi painejätevesiviemäri.

Nyt yritetään uudemman kerran, kun samaiseen vesistöalueen saneerausurakkaan lähdetään uudestaan lokakuun alusta, pari, kolme viikkoa viimevuotista varhemmin. Tämänhetkisen aikataulun mukaan valmista pitäisi tulla vuoden loppuun mennessä.

Molempien putkien lähtöpaikka vedenalitukseen on Hauralassa. Uutta vesijohtoa asennetaan järven pohjaan noin 500 metriä Myllyrantaan saakka. Painejätevesiviemäriä asennetaan reilu kilometri Hiidentien tuntumassa olevaan kunnan puistoalueeseen asti.

Kyse on sekä vesijohdon että viemärin saneerauksesta. Uudet korvaavat putket lasketaan vanhojen viereen. Käyttöikänsä päähän tulleet vanhat putket on asennettu vuonna 1976. Nykyiset putket ovat läpimitaltaan 180 millimetriä, uudet 225 millimetriä. Molemmat ovat materiaaliltaan muovia.

 

Lempäälän Veden verkostoinsinööri Arto Löppönen Hiidentien tuntumassa olevalla kunnan puistoalueella, jossa järven pohjassa kulkeva painejätevesiviemäri rantautuu ja liitetään Tampereentien itäpuolella kulkevaan runkolinjaan. Kuva: Erkki Koivisto

Kirkkojärven rantavesillä joudutaan ruoppaamaan ponttonilautalta kaikilla kolmella putkien rantautumisalueilla muutaman kymmenen metrin matkalta, jotta putket saadaan kulkemaan riittävän syvällä.

− Ruoppausalueet suojataan ja ympäröidään paineverhoilla, jotta liete ei pääse leviämään ympäristöön ja aiheuta samentumaa. Läjitetty materiaali hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ja loput kuljetaan pois, sanoo Lempäälän Veden verkostoinsinööri Arto Löppönen.

Putkia aletaan hitsata Hauralassa yhteen viikolla 40. Rannassa yhteen mittaan hitsatut putket kellutetaan paikoilleen ja upotetaan painoilla pohjaan.

Lempäälän Vesi Oy teettää työn Infra Kiri Oy:llä.

Saneerausohjelmassa ei ole suunnitelmissa seuraavaa järven alittavan putkiston uusimista.

− Edellinen oli Ahtialanjärven pohjassa olleen paineviemärin uusiminen pari vuotta sitten. Pahimmassa kunnossa ja samalla vanhimmat järven pohjassa kulkevat jätevesiputket on nyt Kirkkojärven hankkeen jälkeen tehty, sanoo Löppönen.

 

Lue myös:

Kirkkojärven pohjaan lasketaan vesijohto ja paineviemäri: Kapasiteettia nostetaan Hauralan kasvavan asutuksen vuoksi