Erkki Paloniemi: Kuntien ja seurakuntien yhteistyötä tarvitaan

Erkki Paloniemi.

Hiljaisia hetkiä -palstalla ei ole juurikaan kirjoitettu kunnan ja seurakunnan välisestä yhteistyöstä. Näiden kahden organisaation onnistuneella kanssakäymisellä on ollut ja on merkitystä seurakuntalaisten ja kuntalaisten hyvinvointiin ja elämänmenoon. Perustan näkemykseni Vesilahden kokemuksiini.

Vesilahdessa kunta ja seurakunta ovat tehneet pitkään luontevaa yhteistyötä. Se huipentui Vesilahden 650-juhlavuoden valmisteluihin ja 1996 juhlavuoteen. Juhlavuotta vuotta varten molemmista organisaatioista sekä muista tahoista nimettiin toimikunta. Tämä porukka tunteja säästämättä rakensi monipuolisen juhlavuoden. Historiaa kunnioittava ja ajan hengessä toteutettu yhteinen ponnistus näytti voimansa ja syvensi kunnan ja seurakunnan kanssakäymistä.
Hyvät kokemukset 650- juhlavuodesta ryydittivät perustamaan pysyvän toimikunnan, missä ovat kunnan ja seurakunnan ohella edustettuina sotaveteraanit, reserviläisjärjestöt ja uusimpana Vesilahden karjalaiset. Isänmaallisten kansalaisjuhlien järjestelytoimikunta muun muassa valmistelee vuotuiset kansallisten juhlapäivien Vesilahden tilaisuudet, kuten itsenäisyyspäivän, talvisodan päättymisen muistopäivän, kansallisen veteraanipäivän ja kaatuneiden muistopäivän.

Toimikunta käsittelee myös muita ajankohtaisia asioita. Se on samalla keskusteleva foorumi. Olin tässä yhteistyössä noin 25 vuotta mukana, pääosin puheenjohtajana. Kiitos kaikille silloin mukana olleille. Erityiskiitos kirkkoherroille Aarre Laitila ja Harri Henttinen. Koin, että toimikunnan kautta saimme Vesilahti -laivaamme eteenpäin. Aikaansaannoksia on vaikea mitata mutta niitä on. Ehkä myöhemmin kirjoitan mitä mielestäni konkreettisesti on saatu aikaan. Olen vakuuttunut yhteistyön voimasta. Vesilahden kunnan ja seurakunnan yhteistyö jatkuu ja tietääkseni edelleen hyvässä, rakentavassa ja uusiutuvassa hengessä.

Hyvinvointialueet tulevat. Se vaikuttaa niin kuntien kuin seurakuntien toimintoihin. Olin aluevaltuutettuna Tampereen hiippakunnan piispa Matti Revon kutsumassa tilaisuudessa. Käydyt yhteiskeskustelut osallistujien kesken ja kahdenkeskinen keskustelu piispan kanssa vakuuttivat, että kirkon väki ja seurakunnat ovat valmistautuneita, kun Pirkanmaan hyvinvointialue starttaa liikkeelle 1.1.2023.
Käykää äänestämässä seurakuntavaaleissa!

 

Erkki Paloniemi
Vesilahden emeritus kunnanjohtaja