Keskiössä ihminen

Satu Kosola. Kuva: LVS-arkisto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden siirtyminen alueille on suurimpia yhteiskunnallisia uudistuksia itsenäisyytemme historiassa. Kunnat ovat uuden edessä, mutta tehtävien vähentymisen sijaan kannattaisi jo miettiä tehtäviä, jotka muuttuvat ja jäävät kuntaan. Se, mikä kuntaan edelleen jää, on vastuu kuntalaisen hyvinvoinnin edistämisestä.

Seniorineuvoston puheenjohtaja Reijo Fredriksson kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan (LVS 16.11.) Lempäälän uuden toimielimen, yhteisölautakunnan, olevan aloittaessaan 2023 paljon vartijana. Olen täsmälleen samaa mieltä.

1.1.2023 voimaan astuvassa uudessa hallintosäännössä linjataan, että yhteisölautakunta vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden koordinoinnista, sekä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso ja liikuntapalveluista. Lisäksi yhteisölautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön toimielimenä ja päättää kunnan järjestö- ja yhdistysyhteistyön periaatteista.

“Uudessa kunnassa” edellä mainitut ovat palveluita, joita kunta tarjoaa hyvän elämän rakennusosiksi ja tueksi. Lyhyesti sanottuna: yhteisölautakunnan päätösten keskiössä on ihminen, mielekäs elämä ja osallisuuden kokeminen. Näiden palveluiden tulisi tulevaisuudessa saattaa ja kannatella ihmistä erilaisissa elämäntilanteissa: tukea terveyttä, auttaa kuntoutumaan sairauksista ja pitää yllä toimintakykyä mahdollisimman pitkään.

On tiedossa, että ennaltaehkäisevät palvelut ovat edullisia ja tehokkaita. Kulttuurin ja liikunnan vaikutuksista fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle on paljon tutkimustuloksia. Kirjasto taas tasaa eriarvoisuutta. Tiedetään, että vapaa-ajan lukeminen vaikuttaa lapsen koulumenestykseen enemmän kuin perheen sosioekonominen status.

Valtuuston talousarviokokouksessa esitimme yhdessä Vihreiden kanssa tulevalle vuodelle 140 000 euroa lisää nuorisopalveluille. Tiedämme, että hyvinvoinnin edistäminen tarvitsee päätösten lisäksi tekeviä käsiä ja turvallisia tiloja, joihin voi tulla omana itsenään ja omista lähtökohdistaan.

Kaikki, mitä kunta jatkossa tekee kuntalaisten hyvinvoinnin eteen, on pois kalliista sosiaali- ja terveyspalveluista. Se on myös panostus kuntalaisiin, sillä edelleen, kyse on meistä ihmisistä ja hyvästä elämästä täällä Lempäälässä.

Satu Kosola
Lempäälän Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja