Tasa-arvoinen asevelvollisuus takaa tulevaisuuden puolustuksen

Kirjoittajan mielestä koko ikäluokan tulisi osallistua kutsuntoihin sukupuolesta riippumatta. Nykyisin kutsunnat koskevat vain miehiä. Kuva: Erkki Koivisto, LVS-arkisto

Jälleen maanantaina uudet alokkaat aloittivat asepalveluksen ympäri Suomen. Ikäluokat pienenevät vuosi vuodelta aiheuttaen haasteen Suomen puolustuksen kannalta. Nykymuotoinen asepalvelus ei ole riittävä takaamaan puolustuksemme tulevaisuutta, ja sen tiedostaa myös Puolustusvoimat. Miehiä ei ole riittävästi, joten Puolustusvoimat toivoo lisää naisia vapaaehtoisiksi asepalvelukseen. Tämä ei ole ratkaisuna riittävä, vaan koko asevelvollisuusjärjestelmä täytyy uudistaa.

Kaikki ikäryhmään kuuluvat tulisi kutsua kutsuntoihin. Nykyinen asevelvollisuus koskee pakottavasti ainoastaan miehiä, mikä tekee siitä epäoikeudenmukaisen. Suomi tarvitsee kaiken mahdollisen potentiaalin käyttöönsä – sukupuoleen katsomatta.

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa on entistä tärkeämpää, että palvelukseen pääsevät ikäluokkien nohevimmat nuoret. Maanpuolustustahto on korkealla ja yhä useampi hakeutuu palvelukseen vapaaehtoisesti. Vanha järjestelmä on aikansa elänyt ja täytyy uudistaa.

Ida Leino
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
Tampere