Asukkaat eivät halua Sääksjärven lähiluontoa tuhottavan – Mielenilmaus LemPi-metsän puolesta

Kirjoittaja tuo esiin, että Lempäälän ja Pirkkalan metsäalue on laaja ja luonnoltaan rikas. Kuva: Teemu Hiltunen

Lempäälän kunnan johto on nostanut viime aikoina Sääksjärven kehittämisen otsikoihin. Sääksjärvestä haluttaisiin kehittää Tampereen seudun alakeskus, mikä tietäisi väkiluvun tuplaamista ja massiivista kaavoitusta. Tämä visio nojaa vahvasti maakuntakaavan mukaisiin suuriin väylähankkeisiin.

Tässä yhteydessä ääneen emme ole päässeet me tuhannet Tampereen seudun asukkaat, jotka eivät halua arvokasta lähiluontoa tuhottavan uusien väylien ja kaavoituksen tieltä.

 

Syyskuussa 2022 Pirkanmaan ELY-keskus valitsi VT3:n parantamishankkeessa jatkosuunnitteluun Puskiaisten oikaisu -vaihtoehdon eli uuden moottoritielinjauksen Lempäälästä Pirkkalaan halki laajan lähi- ja virkistysmetsän, LemPi-metsän.

Vaihtoehtona olisi ollut nykyisen tien välityskyvyn ja turvallisuuden parantaminen luontoa säästäen. Koska uusi moottoritie on maakuntakaavaan piirretty, niin ELY-keskus valitsi sen. Liikenteellisesti kestävin ratkaisu olisi ollut nykyisen tien parantaminen yhdessä seudullisen joukko- ja kevyen liikenteen kehittämisen kanssa. Tämä käy ilmi Väyläviraston julkaisusta 20/2019 ”Tampereen kehätien sisäisten maanteiden roolit”, jossa tieverkon laajentamisen – esim. Puskiaisten oikaisun – katsotaan lisäävän eniten ajoneuvosuoritteita Tampereen seudulla verrattuna kestävämpiin ratkaisuihin. Samoin, jos ja kun halutaan pienentää tieliikenteen päästöjä, ei uusia autoteitä kannattaisi rakentaa.

ELY-keskuksen valitsema vaihtoehto ei ole paras liikenteellisesti eikä päästöjen eikä etenkään luonnon kannalta. Jäljelle jää maankäyttö eli kuntien kaavoitus uusien väylien ympärille. Tämä olisi Lempäälänkin kasvun kannalta varmaankin helppo ja halpa ratkaisu, koska metsähän on vain tyhjää tilaa ja metsäähän täällä riittää. Sanovat oikaisun puolustajat.

Sääksjärven luonnon puolustamiselle on kirjoittajan mukaan laaja ja alati kasvava tuki. Kuva: Teemu Hiltunen

LemPi-metsä on kuitenkin ainutlaatuinen siksi, että se on laaja ja luonnoltaan rikas metsäalue suuren kaupungin kainalossa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Se on yksi Pirkanmaan laajoista luonnon ydinalueista sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue.

Siellä pesivät monet metsäkanalinnut, hömötiainen, kaakkuri ja lukuisat muut siivekkäät ja siivettömät eläimet. Siellä kasvavat sienet, marjat, kukat, jäkälät ja sammaleet. Siellä on useita herkkiä pieniä järviä, soita, laaja polkuverkosto sekä monia taukopaikkoja.

Vaikka Lempäälän kunnanjohtaja on haastattelussa oikein painottanut, että tämä metsäalue ei ole virkistysalue, niin kyllähän se tuottaa virkistystä ja terveyshyötyjä tuhansille ihmisille. Pirkkalan ympäristöyhdistyksen nettiadressi metsäalueen säilyttämiseksi on kerännyt jo liki 7500 allekirjoitusta.

Uutta moottoritietä vastustava valtuustoaloite keräsi Lempäälässä allekirjoittajia melkein jokaisesta puolueesta eli luonnon puolustamiselle on laaja ja alati kasvava tuki. Pirkanmaalainen kansanedustaja Pauli Kiurukin (kok.) on Twitterissä kertonut olevansa metsäalueen säilyttämisen puolella. Harmi, että Lempäälän kokoomuspamput ovat eri mieltä.

LemPi-metsän säästäminen ei jarruta kehitystä, vaan siirtää sen sellaisiin paikkoihin, mihin se paremmin sopii.

 

Tulevat eduskuntavaalit ovat myös tärkeät tämän hankkeen kannalta. Viime kädessä eduskunta päättää uusien väylien rahoituksesta. Vaalikoneista voi olla apua sopivan ehdokkaan löytämisessä, sillä luultavasti aihe on niissäkin esillä.

Sääksjärven torilla järjestetään 4.2.2023 mielenilmaus LemPi-metsän puolesta.

Teemu Hiltunen
Sääksjärvi, Lempäälä