Muista kotivara: Marttojen vuoden 2023 teemana varautumisen taidot

Kun sähköt katkeavat, on hyvä olla varalla muita keinoja esimerkiksi valaistuksen järjestämiseen. Varautuminen on ennaltaehkäisyä ja valmistautumista ennakolta muutoksiin, yllättäviin tilanteisiin tai onnettomuus- ja kriisitilanteisiin. Kuva: Martat

 

Varautumisen taidot ovat kansalaistaitoja, jotka auttavat pärjäämään itsenäisesti myös poikkeuksellisissa tilanteissa. Martat haluavat varautumisen teemavuonnaan 2023 vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni kotitalous varautuu omatoimisesti yhteiskunnan häiriötilanteita varten.

Tänä vuonna Martat keskittyvät vahvistamaan itse tekemisen taitoja, kuten ruoan kasvattamista ja luonnontuotteiden hyödyntämistä, sekä kannustavat korjaamiseen ja kohtuulliseen kuluttamiseen.

Ruoka- ja ravitsemusneuvonnan teemoja ovat kestävien ja terveellisten ruokavalintojen tekeminen sekä perusruoanvalmistustaitojen opettaminen. Kasvisten ja kotimaisen kalan käytön lisääminen, eläinperäisten raaka-aineiden kulutuksen sekä ruokahävikin vähentäminen pienentävät ruoan ympäristökuormaa. Neuvonnassa korostuvat myös kotimaisen ruoan ja ruokaperinteen arvostus sekä säilöntä ja säilykkeiden hyödyntäminen osana kotivaraa.

Teemavuotta varten Marttaliitto on koonnut nettisivuilleen perustietoa varautumisesta. Vuoden aikana teema näkyy muun muassa erilaisissa koulutuksissa ja tapahtumissa. Kotitalousneuvontaa tarjotaan avoimesti kaikille ja erityisesti lapsiperheille, eläkkeelle jääville ja jäsenille.

 

Varautuminen on ennaltaehkäisyä ja valmistautumista ennakolta muutoksiin, yllättäviin tilanteisiin tai onnettomuus- ja kriisitilanteisiin. Kotitaloudessa toimiva arki ja hyvät arjen taidot ovat varautumisen lähtökohta. Mitä paremmin arki on hallussa, sitä varmemmin se kantaa myös erilaisissa poikkeusoloissa ja -tilanteissa.

Varautumistaidot lisäävät ihmisten turvallisuuden tunnetta. Varautuminen ja poikkeuksellisissa tilanteissa toimiminen edellyttävät joustavuutta ja resilienssiä eli uusien ratkaisujen ja ajatusmallien käyttöönottoa. Ne kehittyvät varautumista edistäviä taitoja oppimalla.

Arjen taitojen opettamisella tähdätään siihen, että ihmiset selviytyvät erilaisissa arjen häiriötilanteissa, kuten sairastuessa, sähkökatkon aikana, lakoissa ja muissa yhteiskunnan häiriö- ja poikkeustilanteissa.

−Tavoitteenamme on voimaannuttaa ihmisiä toimimaan kestävästi omassa arjessaan, kertoo Marttojen kehittämispäällikkö Salka Orivuori.

Kotitalouksien varautumisesta on hyötyä paitsi ihmiselle itselleen, myös yhteiskunnalle.

−Arjen taidot mahdollistavat yhä paremman kokonaisturvallisuuden yhteiskunnassamme, Orivuori jatkaa.