Miten hoituu Säijän alueen varhaiskasvatus?

Säijän koulupiirissä on lukuvuonna 2021−22 yhteensä 67 oppilasta esikoulussa ja 1.-6. luokka-asteella. Kuva: Lempäälän kunta
Kirjoittajat toivovat Säijän koulun yhteyteen myös varhaiskasvatuspalveluita. Kuva: Lempäälän kunta

Kunta, joka sanoo Kyllä! Näin lupaa kuntamme Lempäälä. Mutta sanooko kunta Kyllä lapsiperheille ja lähellä tuotetuille palveluille? Kuntamme on sitoutunut strategiassaan tekemään Hinku-kuntana kunnianhimoista ilmastotyötä sekä luvanneet että lasten oikeudet toteutuvat kunnan palveluissa. Lempäälä on myös mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä.

Miten on Säijän lasten asema? Säijän alueella on yhä kasvava määrä lapsia, joille ei tuoteta mitään varhaiskasvatuksen palveluita omalla alueella. Onko se ekologisesti järkevää, että jokainen vanhempi kuljettaa lapsensa hyvinkin kauas päivähoitoon ja palaa mahdollisesti tänä etätyöskentelyn aikana takaisin kotiin. Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta.

Varhaiskasvatus on myös pyrittävä järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä. Kuinka siis lapsen edun ensisijaisuus toteutuu, jos lapsen varhaiskasvatuspaikka sijaitsee kaukana lapsen asuinympäristöstä ja mahdollisesti jopa vieraassa kunnassa?

Säijän alueen vanhempien ryhmässä keskustelleilla perheillä olisi suuri tarve ja halu saada varhaiskasvatuksen palveluita Säijän koulun yhteyteen. Säijän koulu sai uudet hienot tilat syksyksi 2022, joten kunta on hienosti valinnut kehittää Säijän kylän palveluita. Toivomme että kunta ei heitä pyyhettä tällä hetkellä kehään vaan jatkaa valitsemallaan tiellään ja tekee vielä valinnan lasten puolesta.

Säijän koulun alueelle olisi teknisesti helppo järjestää varhaiskasvatuksen yksikkö ja toivomme että kunnan sivistystoimi ottaa tämän asian käsittelyyn pikaisesti. Toivomme että olemassa olevat palvelut kuten innolla tänä vuonna aloittanut viskari-ryhmä on ja pysyy säijäläisillä. Säijän koulun ympäristö on mitä parhain miljöö lapsen kasvulle, sieltä löytyy luistelu/jalkapallokenttä, luontoa, iso liikuntasali, ladut, kirjastoauto ja mikä tärkeimpänä isosisarukset.

Säijän kylän vanhemmat ovat valmiita tulemaan mukaan kehittämään yhdessä, niin kuin kuntamme uusi strategia linjaa. Siinä todetaan kunnan toimesta, että ”löydämme ratkaisut yhdessä ja suhtaudumme myönteisesti kehitys- ideoihin, tartumme toimeen ja saatamme asiat loppuun”.

 

Säijän perheet

Lempäälä