Itsemääräämisoikeus – etu vai ansa?

Laki sukupuolen vahvistamisesta hyväksyttiin eduskunnassa helmikuun alussa.

Lakimuutoksen myötä sukupuolen käsite irrotettiin biologiasta. Kuka tahansa suomalainen voi itse päättää, onko hän mies vai nainen. Tämä kokemukseen perustuva ilmoitus voidaan tehdä kerran vuodessa. Keskusteluja lääketieteen ammattilaisten kanssa ei enää edellytetä.

Lakimuutos halutaan ulottaa myös lapsiin. Eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan myös alaikäisten lasten oikeutta päättää sukupuolestaan tulisi jatkossa edistää.

Nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala kritisoi eduskunnan päätöstä. Hänen mukaansa lapsille tulisi antaa kasvurauha ja tukea heitä kasvun eri vaiheissa.

Ihmisen itsemääräämisoikeus halutaan ulottaa myös elämään ja kuolemaan. Aborttilainsäädäntöä muutettiin viime syksynä niin, että kahden lääkärin lausunnon sijaan aborttia haluavan naisen ei tarvitse enää esittää syytä siihen, miksi haluaa tehdä abortin.

Lain myötä haluttiin vahvistaa naisen itsemääräämisoikeutta omaan kehoon. Syntymättömän lapsen oikeuksille löytyi vain harvoja puolustajia.

Eutanasiaa ajetaan kovaa vauhtia Suomeen. Tämä tehdään tilanteessa, jossa Suomesta puuttuu lainsäädäntö, jolla taataan kaikkien ulottuvilla oleva laadukas saattohoito.

Iltasanomien vaalikonevastausten perusteella Kristillisdemokraatit on ainoa puolue, joka vastustaa eutanasiaa. Muiden puolueiden kansanedustajaehdokkaista suurin osa on sitä mieltä, että ihmisen tulee itse saada päättää omasta kuolemastaan (IS 17.2.).

Meidän tulee auttaa ja tukea ihmisiä vaikeiden elämäntilanteiden keskellä oli kysymyksessä sitten epävarmuus omasta sukupuoli-identiteetistä, ristiriitaiset ja ahdistavat ajatukset ei-toivotun raskauden keskellä tai pelko kärsimyksestä parantumattoman sairauden kanssa.

Ajaako vaatimus itsemääräämisoikeudesta meidät yhä syvempään yksinäisyyteen raskaiden elämäntilanteiden keskellä? Onko ajamastamme edusta tullutkin meille ansa, jossa syvien moraalikysymysten pohdinnalle ei ole tilaa?

Piia Nurmela

KD Pirkanmaan piirin puheenjohtaja

kunnanvaltuutettu Lempäälässä

eduskuntavaaliehdokas