Lisätietoa Erik Edneristä ja Michael Waldeniuksesta

Kiitos Tuula Vuolle-Selkille informatiivisesta artikkelista (L-VS 1.3.), joka käsitteli Lempäälän uutteraa kirkkoherraa Erik Edneriä (1727–79) järvien kuivatuksen ja Kuokkalankosken perkauksen edistäjänä.
Artikkelissa on käytetty Michael Waldeniuksen Lempäälän pitäjänkuvausta 1750-luvulta Borgå Tidiningissä 1839 ilmestyneen lyhennelmän perusteella. Lisätietona voi mainita, että nykyään sekä Waldeniuksen että Ednerin pitäjäkuvaukset ovat luettavissa aivan kokonaan, alkukielellä ruotsiksi ja suomennoksina. Ne sisältyvät Lempäälä-Seuran julkaisemaan kirjaan Aimalan kirkko palaa – Lempäälän  1750-luvun pitäjänkuvaukset ja ensimmäinen kirkko (toim. Anssi ja Ilkka Mäkinen, 2021). Teoksen, johon sisältyy myös Ednerin ja Waldeniuksen henkilöhistoriaa sekä Aimalan-tarun historiallista taustaa valaisevia artikkeleita, voi tilata Lempäälä-Seuran verkkosivujen kautta. Sitä on myynnissä myös mm. Ideaparkin Suomalaisessa Kirjakaupassa ja Lempäälä-Seuran tilaisuuksissa.

Ilkka Mäkinen

Lempäälä