Unelmien päiväkodissa kaikki voittaa

Jokainen päivä voi olla uusi aurinko. Jokainen hoitopäivä kootaan joka päivä alusta loppuun asettelemalla hyvän mielen palikat paikoilleen. Lämmin kohtaaminen ovella ja eteisessä aloittaa hyvän päivän. Hyväksyvä ja leppoisa ilmapiiri sekä kodikkaat, terveelliset ja toimivat tilat, joissa näkyy lasten käden jälki. Kuvia, jotka auttavat kaikkia lapsia hahmottamaan maailmaa ja erilaisia tilanteita.

Mitä minä leikkisin? Autetaan lasta löytämään mukavaa puuhaa. Otetaan kuvia tekemisistä, sanoitetaan ja piirretään hoitopäivän kulkua. Luodaan lapsille turvallisia rutiineja ja toimintavalikkoja, mutta myös vapautta osallistua ja valita puuhansa.

Osallisuus merkitsee samalla vastuullisuuteen kasvamista, vastuuta siitä, että leikki on turvallinen, vastuuta jälkien siivoamisesta yms. Valitaan oma luontopaikka, retkeillään säännöllisesti lähiluonnossa ja vahvistetaan lasten luontosuhdetta. Ihmetellään yhdessä oravanmarjaa ja sitä, miksi kuralätäkkö jäätyy tai lumi sulaa. Maalataan lumeen kuvioita vesiväreillä ja rakennellaan lumesta lumiukkoja ja dinosauruksia.

Monilukutaito on kulttuurinen taito, jota kannattaa vahvistaa. Lastenkulttuurissa on kyse lapsen suhteesta koko häntä ympäröivään kulttuuripiiriin, yhteisön arvoihin, asenteisiin, kieleen ja kulttuuriperintöön. Joka päivä päiväkodit omalta osaltaan luovat lastenkulttuuria.

Lauletaan talvilauluja, järjestetään talvilaulujen karaoketapahtuma, askarrellaan soittimia esim. pahvikitaroita ja videoidaan esityksiä. Vuoden kierrossa huomioidaan vuodenajat ja juhlat. Järjestetään esimerksi linnan juhlat tanssiaisineen. Luetaan Koirien Kalevalaa ja Tatun ja Patun Suomi-kirjoja, mietitään mitä kaikkea isänmaa voi tarkoittaa.

Entisaikaan laskiaisena huudeltiin mäessä: Pitkiä pellavia! Sillä haluttiin toivottaa hyvää pellavankasvua. Pellava oli tärkeä viljelyskasvi, josta saatiin lankaa ja kankaita. Mikä tänä päivänä olisi lapselle niin tärkeä juttu, että sitä pitäisi huutaa ääneen mäkeä laskiessa ja samalla ikään kuin toivoa lisää? Pitkiä haleja!? Paljon pusuja!? Paljon rakkautta?

Käsitellään eri kulttuurien ja uskontojen käsityksiä esim. joulusta, pääsiäisestä ja laskiaisesta. Hyödynnetään ryhmässä olevien lasten erilaisia kulttuuritaustoja ja kutsutaan heidän vanhempiaan esittelemään omaa kulttuuriaan, sen esineistöä ja perinteitä. On mielenkiintoista tutustua uusiin kulttuureihin ja niiden perinteisiin. Suomalaisten tapojen ja perinteiden vaaliminen on yhtä tärkeää. Toisaalta perinteiden uudistaminen lasten omista lähtökohdista käsin on todella hauskaa. Lapset voivat luoda uusia perinneleikkejä samalla kun vaalitaan niitä perinteisiä.

Keskiössä kaikessa tekemisessä on rauha ja kiireettömyys. Pysähdytään hyviin hetkiin, autetaan ja lohdutetaan. Kannustetaan ja innostutaan. Käsitellään tunteita ja kaveritaitoja. Vaalitaan kaverisuhteita. Asioiden pohtiminen ja mieltä askarruttavista asioista jutteleminen tukevat lapsen kognitiivista kehittymistä ja itsetunnon vahvistumista. Oman ajattelun tukeminen ja myönteinen vuorovaikutus auttavat lasta rauhoittumaan ja selviämään erilaisista ongelmanratkaisutilanteista.

Henkilöstön hyvinvointi on keskeinen asia varhaiskasvatuksessa. Esihenkilöiden rooli on merkittävä, sillä hyvä johtaminen on henkilöstön kuuntelemista, heidän osallistamistaan ja myötäelämistä. Heiltä odotetaan myös henkilöstön erityisosaamisten arvostamista ja sen muuttamista ihan euroiksi asti. Samoin toiveena on koko päiväkotijärjestelmän rakenteiden muuttaminen vähemmän hierarkiseksi ja byrokraattisen kankeuden lieventämistä. Me kaikki tehdään töitä samassa veneessä ja siksi toivotaan siirtymistä nykypäivän työelämän neuvottelevaan ja osallistavaan eetokseen ja modernin työpaikan pelisääntöihin.

Tehtävien haltuun ottaminen vaatii toimivaa, riittävän pitkäkestoista sekä käytännönläheistä perehdyttämistä ja ammatillista rinnalla kulkemista. Kaikki perustuu tiimityöhön, joka on kaikkia osapuolia arvostavaa ja ammatillista. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan työn kuvaan perehdyttäminen vie aikaa, mutta samalla se helpottaa työn sisältöjen hahmottamista ja pedagogisten näkökohtien oivaltamista.

Fyysisten olosuhteiden, kuten melun rajoittaminen ja hillitseminen auttavat jaksamaan, samoin riittävä tauotus. Päiväkodin aikuiset tarvitsevat lisäksi palkan, jolla tulla toimeen. Pelkkä kiitos ei riitä eikä leikkiraha. Palkkataso on edelleen liian alhainen työn vaativuuteen ja vastuullisuuteen nähden. Nykyisellä inflaatiovauhdilla palkalla ei enää tule toimeen.

Varhaiskasvatus on vuorovaikutusta. Suhteet perheisiin luodaan keskustelujen kautta. Kohtaamisen taito on olennaisen tärkeä, kun tehdään työtä jokaisen lapsen hyväksi yhteistyössä vanhempien kanssa. Hyvä, avoin jutustelu ja huumori auttavat myös silloin, kun lapsen asioissa herää joku huoli. Asioihin voidaan tarttua ja yhteistyössä kodin kanssa saadaan aikaan parhaat tulokset. Työ lasten kanssa on maailman ihaninta työtä.

Perheet ansaitsevat myös vaihtoehtoja lasten hoitamisen järjestämiseksi. Olen itse toiminut yksityisenä perhepäivähoitajana ja se oli minusta parasta työtä ikinä. Suosittelen päiväkotihoidon lisäksi pienimmille hakeutumista perhepäivähoitoon. Myös lasten hoitaminen kotona pitäisi olla realistinen vaihtoehto. Lempäälän kunta aloittaa elokuussa kuntalisäpilotin. Pienten lasten vanhemmille avautuu mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan pienimpiä. Haku pilottiin tulee tehdä jo 27. maaliskuuta mennessä, vaikka kotihoito alkaisi vasta myöhemmin.

 

Tarja Haapasaari

Lempäälä