Taksilain uudistuksen kolme keskeisintä muutosta heijastelee alan arkeen tänäkin päivänä – uudistusten tuomaa säröä taksien luotettavuuteen koitetaan saada palautettua

Taksivalo on pakollinen auton katolla. – Se, että taksi myös näyttää taksilta, tuo turvallisuuden tunnetta asiakkaalle, sanoo Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen. Kuva: Heli Rahkonen

Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen listaa vuoden 2018 taksilain uudistuksen keskeisimpinä muutoksina taksilupien määräsääntelyn poistumisen, asemapaikkavelvoitteen poistumisen ja enimmäishinnoittelusta luopumisen.

– Nämä ovat muutoksen kolme kivijalkaa, jotka heijastuvat tänäkin päivänä. Muutos oli niin radikaali, että siinä on ollut paljon opeteltavaa kaikille, hän sanoo.

Taksilupien määräsääntely eli lupakiintiö takasi Salosen mukaan saatavuuden ja elinkeinon tietylle alueelle, mutta kun tämä määräsääntely poistui, ala vapautui uudella tavalla.

– Nyt kenellä tahansa on vapaus tulla yrittäjäksi.

Asemapaikkavelvoite puolestaan tarkoitti käytännössä sitä, että lupa myönnettiin aina tietylle asemapaikalle, jossa luvanhaltija oli velvollinen päivystämään.

– Nythän yrittäjä voi taksiliikenneluvalla toimia ihan missä alueella tahansa. Myöskään autojen lukumäärää ei ole rajoitettu eli yhdellä luvalla voi olla kuinka paljon ajoneuvoja tahansa, kun ennen oli yksi lupa per auto. Myös hinnoittelu on täysin vapaata eli jokainen toimija päättää itse hintansa.

Salonen huomauttaa, että nämä paljon puhuttaneet muutokset eivät ole pelkästään negatiivisia.

– Kaiken tämän voidaan myös ajatella kehittävän ja kasvattavan alaa.

Taksien hinnoittelun Salonen kuvailee olevan tällä hetkellä kirjavaa, joskin sitä selkiytettiin vuonna 2021 uudistukseen tehdyillä korjauksilla.

– Käytännössä homma menee niin, että aina voidaan sopia kiinteä hinta etukäteen, mutta jos käytetään taksamittaria, hinnan on perustuttava matkaan ja aikaan. Hinnoitteluperusteiden yhtenäistäminen selkiytti kuluttajan asemaa, koska hetken aikaa oli sellainen tilanne, että hinnoittelu olisi periaatteessa voinut perustua ihan mihin vain.

Kiinteästä hinnasta on Salosen mukaan sovittava aina etukäteen.

– Kuluttajaa suojellaan siinä mielessä, että jos tulisi hinnoittelusta riita, kun päästään perille, yrittäjällä on näyttövelvoite.

Salonen lisää vielä, että matkan alkaessa taksiasemalta auton oikealla puolella on oltava hinnasto, josta kannattaa vertailla esimerkkimatkan hintaa.

– Se on tehty sellaiseksi, että kuluttaja voisi sen perusteella tehdä vertailua autojen kesken. Hinnasto sitoo yrittäjää.

Kiinteästä hinnasta sopiminen riippuu Jenni Salosen mukaan paljon asiakkaasta ja siitä, keneltä hän palvelun ostaa.

– Se on kuitenkin yleistynyt, että sovitaan kiinteääkin hintaa enemmissä määrin, jotta hinnasta saadaan varmistus. Toki jos on tuttu välitysyhtiö tai taksiyritys, jolta taksi on aiemminkin tilattu, ei ole välttämättä koettu tarpeelliseksi sopia kiinteää hinnoittelua.

Taksitolpalta on saanut jo ennen lakiuudistustakin valita mieleisensä auton, mutta Salosen herrasmiessäännöksi nimeämän periaatteen mukaan usein otettiin ensimmäisenä jonossa ollut auto.

– Kun enimmäishinnat oli säädetty, ne olivat käytännössä yhtä kuin senhetkinen taksa eli hinnallista eroa ei ollut. Nyt valintaa tehdään hintojen lisäksi brändin mukaan tai esimerkiksi sillä perusteella, kuka kuljettajista vaikuttaa asiakaspalveluhenkisimmältä.

Salonen pitääkin tärkeänä muutoksena sitä, että brändien vaikutus alalla on voimistunut. Kilpailua on niin yrittäjien kuin välityskeskuksienkin kesken.

– Kilpailijoista on erotuttava, ja työtä asiakkaiden saamiseksi joutuu tekemään enemmän. Kuljettajalta vaaditaan asiakaspalvelua, sillä negatiivinen palaute tulee reklamaatioiden kautta äkkiä tietoon ja voi vaikuttaa sopimussuhteeseen välitysyhtiön tai taksiyrityksen kanssa.

Sovellukset ovat Salosen mukaan kasvattaneet suosiotaan taksia tilattaessa ja tulevat hänen arvionsa mukaan yhä kasvattamaan. Niiden etuna hän pitää käytön helppoutta.

– Suosituin tilausmuoto kuitenkin on puhelinsoitto tuttuun ja turvalliseen välityskeskukseen.

Salonen suosittelee tilaamaan taksin etukäteen, jos suinkin mahdollista. Takseilla nimittäin ei ole enää päivystysvelvollisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että vuorokauden ajankohta vaikuttaa merkittävästi taksin saatavuuteen.

– Havaittavissa on, että taksien saatavuus on heikentynyt. Kun mennään vähääkään syrjemmälle maakuntakeskuksesta, kaikkina aikoina ei ole välttämättä taksia saatavilla. Senkin takia on tärkeää, että mahdollisuuksien mukaan ennakkotilaa taksin. Kela-taksin tilaaminen ennakkoon on välttämätöntäkin.

Taksiliitossa tiedostetaan, että taksilain uudistus söi luottamusta takseihin.

– Särö on viime vuosina tullut, mutta sanoisin, että pääsääntöisesti taksi on luotettava. Ikävää tietysti, että yksikin huono kokemus saa negatiivista julkisuutta, mikä osaltaan romuttaa luottamusta, Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen harmittelee.

Hänen mukaansa nyt mennään kohti luottamuksen palauttamista.

Yksi lain korjaustoimenpiteistä hinnoittelun lisäksi oli taksivalon tulo takaisin pakolliseksi auton katolle. Tämä oli Salosen mielestä perusteltua.

– Se, että taksi myös näyttää taksilta, tuo turvallisuuden tunnetta asiakkaalle. Tietyllä tavalla tämä on hyvin pieni mutta olennainen juttu.

Asiakkaan näkökulmasta alan valvonnasta vastaavat poliisi, Traficom, Verohallinto ja avi.

– Me olemme esittäneet, että takseja voisi tunnistaa vielä paremmin niin, että niissä olisi vaikka joku QR-koodillinen virtuaalikilpi. Valvonta vaatii monen viranomaisen yhteistyötä, ja resurssien vähyyden vuoksi olisi aina parempi, että asiakaskin pystyisi ennen taksiin nousemista varmistamaan, että luvanhaltijalla on kaikki kunnossa, Salonen kertoo.

Taksiliiton mielestä yksi tärkeimpiä luottamuksen tuojia olisi taksinkuljettajien pakollisen koulutuksen palauttaminen. Yrittäjäkoulutus ja -koe ovat nyt edellytyksenä taksiluvan saamiselle, mutta taksinkuljettajalle koulutusvaadetta ei enää lakiuudistuksen jälkeen ole ollut.

– Voitaisiinko myös rikostaustavaatimuksia tiukentaa? Yrittäjänä voi toimia esimerkiksi vankilasta käsin, vaikka olisi syyllistynyt hyvinkin vakavaan henkirikokseen, ja vastaavasti kuljettajana voi toimia maksuvälinepetokseen syyllistynyt, Salonen mainitsee.

Hän kuitenkin huomauttaa, että luottamuksen palauttaminen ei ole ratkaistavissa ainoastaan lainsäädännöllisesti.

– Alalla pitää toimia itsekin niin, että siellä voidaan olla ylpeitä ammatista ja asiakas voi edelleen luottaa meihin. Viime vuoden lopulla julkaistiin taksiliikenteen eettiset ohjeet eli kyllä ala koittaa itsekin tehdä voitavansa.