Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa tarkistetaan

Kunnassa laaditaan valtuustokausittain (4 vuotta) Hyvinvointisuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain. Hyvinvointisuunnitelman kautta seurataan erilaisin mittarein kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asiakokonaisuksia: usein asiat nousevat esiin pahoinvointilukujen kautta.

Hyvinvointisuunnitelman merkitys kunnan strategian ja taloussuunnittelun rinnalla on noussut uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain astuttua voimaan vuoden alusta. Aikaisemmin tuo asiakirja ymmärrettiin terveyttä kuvaavana asiakirjana mutta tämä päivä ymmärtää ja käsittelee suunnitelmaa kokonaisvaltaisena kuntalaisten elämää seuraavana seuranta- ja suunnitteluvälineenä.

Hyvinvointisuunnitelman osina ovat laaditut liikunta-, kulttuuri- ja päihdetyön ohjelmat. Näiden rinnalle kaivataan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa, jota myös laki edellyttää.

Kyseistä ohjelmaa tullaan kunnassamme tekemään syyskaudella 2023. Olemme uuden asian äärellä. Ikäihmiset alkavat näkyä omilla kasvoillaan ja omaan elämänvaihekaareensa liittyvine tarpeineen kuntamme suunnitelmissa.

On mielenkiintoista seurata kyseisen ohjelman laadintatyötä. Sen tekemisessä toivottavasti huomioidaan ikäihmisten oma ääni kokemusasiantuntijoina. On tärkeää muistaa, että vaikka nuoret ovat taitavia ja tietäviä he eivät ole eläneet ikäihmisten elinvuosia. He ovat
eläneet lapsuuden. nuoruuden ja aikuisiän mutta ikääntymisen ja vanhuuden vaiheet ovat heille tulevaisuuta.

Ikäihmisten asia pääsee näin vähitellen yhdeksi luonnolliseksi osaksi kunnan palveluiden suunnittelussa.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

kunnanvaltuutettu (kesk.)

Lempäälä